Nieuws

Let op bijwerkingen thiazide bij ouderen

Gepubliceerd
1 oktober 2014
Voor patiënten > 50 jaar met hypertensie is een thiazidediureticum eerste keuze. Als bijwerking kunnen hypokaliëmie, hyponatriëmie en achteruitgang van de nierfunctie optreden. Maar hoe vaak komen deze bijwerkingen daadwerkelijk voor in de praktijk? Recent onderzoek laat zien dat dit bij 1 op de 7 ouderen > 65 jaar het geval is. Het is dus zeker nuttig om deze laboratoriumwaarden te controleren.
In RCT’s worden oudere patiënten met comorbiditeit vaak uitgesloten, waardoor onduidelijk is hoe vaak bijwerkingen voorkomen. Amerikaanse onderzoekers volgden 1060 patiënten > 65 jaar die startten met een thiazidediureticum vanwege hypertensie. Deze nieuwe gebruikers werden virtueel gekoppeld aan eenzelfde groep patiënten die in dezelfde periode zo’n middel niet gebruikten.
Van alle patiënten werd 9 maanden lang geregistreerd of er hypokaliëmie (
Voor de dagelijkse praktijk is het nuttig om te weten dat de bijwerkingen vaker voorkomen dan we dachten: 1 op de 7 patiënten die met een thiazide start, ontwikkelt hypokaliëmie, hyponatriëmie of verliest > 25% aan nierfunctie. In de NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement wordt aanbevolen om elektrolyten en nierfunctie te controleren na elke dosisaanpassing van een diureticum. Dit onderzoek maakt duidelijk dat het ook nuttig is om deze waarden te bepalen vóór de start met een thiazide. Oudere patiënten met comorbiditeit verdienen hierbij extra aandacht.
Tobias Bonten

Literatuur

  • 1.Makam AN, et al. Risk of thiazide-induced metabolic adverse events in older adults. J Am Geriatr Soc 2014;62:1039-45.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.