Alle nummers
Archief tijdschrift

2014, nummer 10

Jaargang
57

Nieuws

 • Online contactmogelijkheden bij de huisarts

  Zorggebruikers weten vaak niet welke online contactmogelijkheden huisartsen aanbieden. Een deel van de zorggebruikers wil wel online contactmogelijkheden gebruiken. Dit blijkt uit de eHealth-monitor 2013 van NIVEL en Nictiz. Om het gebruik van online contactmogelijkheden te laten groeien,…

 • Zachtjes voortsudderende prostatitis

  In het artikel van Den Heijer en het commentaar van Van Pinxteren mis ik het belang van rectaal toucher. De NHG-Standaard vermeldt alleen de duidelijke acute prostatitis, maar niet de zachtjes voortsudderende prostatitis. Ik bedoel een beetje dysurie en wat vaker plassen bij een schone urine, of…

 • Afscheid van de DSM

  Doelgroep Hulpverleners en beleidsmakers op het gebied van de GGZ. Inhoud Nog voordat de Nederlandse vertaling van de vijfde versie van deDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) daadwerkelijk op de markt is, kunnen we die volgens de Maastrichtse hoogleraar psychiatrische…

 • Praatjes vullen geen gaatjes

  Mensen die willen afvallen, krijgen te maken met twee vormen van terreur. Niet alleen moeten ze voortdurend weerstand bieden aan hoogenergetische verleidingen, ze moeten zich bovendien teweerstellen tegen allerlei onzin en kletspraat. Het lijkt wel of de meelevende omgeving denkt de…

 • Let op bijwerkingen thiazide bij ouderen

  Voor patiënten > 50 jaar met hypertensie is een thiazidediureticum eerste keuze. Als bijwerking kunnen hypokaliëmie, hyponatriëmie en achteruitgang van de nierfunctie optreden. Maar hoe vaak komen deze bijwerkingen daadwerkelijk voor in de praktijk? Recent onderzoek laat zien dat dit bij 1 op de…

 • ‘We hebben de verantwoordelijkheid voldoende goede huisartsen af te leveren’

  Meteen na afronding van haar huisartsopleiding in 1998 trad Margit Vermeulen in dienst bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van Universiteit Utrecht en ze is daar betrokken geweest bij de onderwijsontwikkeling en groepsbegeleiding. In juli promoveerde ze op haar proefschrift Admission and poor…

 • Leerboek anamnese

  Doelgroep De doelgroep voor dit boek zijn vooral studenten geneeskunde maar ook voor huisartsen (in opleiding) geeft dit boek informatie over de theoretische achtergrond van wat wij aan het doen zijn als we in gesprek zijn met een patiënt in de spreekkamer. Inhoud In de waardevolle serie…

 • Vakantiegeneeskunde: ‘Graag antibiotica, voor het geval dat…’

  In de aanloop naar de zomervakantie verscheen op mijn spreekuur een jong stel met hun driejarige dochter. Normaal een spring-in-’t-veld, nu een hangerig meisje met pijn in haar rechteroor, sinds twee dagen met koorts. Dat kwam erg slecht uit, want de volgende dag zouden ze beginnen aan een…

 • Werken op de HAP: ook ons vak

  Hoe ervaart u het werken op de HAP? Dat vroeg ik deze week tijdens mijn SEH-avonddienst aan een aantal huisartsen in onze gezamenlijke SEH/HAP-huiskamer. Kijkt u ernaar uit? Ziet u ertegenop? Veelgehoorde antwoorden waren: ‘De visitediensten zijn leuk, maar de consultdiensten… druk! Te veel…

 • Azitromycine voorkomt exacerbatie COPD

  Ondanks optimale behandeling met inhalatiemedicatie, heeft iedere huisarts COPD-patiënten die regelmatig exacerbaties doormaken. Dit leidt tot veel ziekenhuisopnames, prednisonstootkuren en antibioticagebruik. Nieuw onderzoek laat zien dat de frequentie van exacerbaties flink kan afnemen door…

 • Diabetes mellitus en het bewegingsapparaat

  De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 adviseert jaarlijkse controle op macro- en microvasculaire schade. Hierbij wordt de functie van ogen, nieren, hart en vaten onderzocht. De standaard geeft geen advies over gericht onderzoek naar de functie van het bewegingsapparaat; problemen hiermee…

 • Injectietherapie bij rugklachten

  Chronische lagerugklachten zijn voor huisartsen een bekend probleem. Een belangrijke oorzaak is wervelkanaalstenose ofwel neurogene claudicatio. Als behandeling wordt uiteindelijk soms gekozen voor epidurale corticosteroïdinjecties. De effectiviteit hiervan was echter nog nooit aangetoond met…

 • ESWT bij schouderpijn?

  Bij patiënten met schouderpijn wordt huisartsen geadviseerd om beeldvormende diagnostiek, bijvoorbeeld echografie, te overwegen bij een afwijkend ziektebeloop of wanneer de gebruikelijke behandelstappen onvoldoende verbetering geven. Uit de literatuur blijkt dat er dan frequent sprake is van…

 • Ziekte of geen ziekte?

  De overeenkomst tussen ziekten die staan geregistreerd in het elektronisch dossier van de huisarts en aandoeningen die patiënten zelf rapporteren, is hoog. Wordt er echter gecorrigeerd voor kans (kappawaarden berekend), dan blijkt er sprake te zijn van forse onder- en overrapportage. De…

 • Cafeïne en urine-incontinentie

  Vraagstelling Bij de behandeling van urine-incontinentie (UI) horen leefstijladviezen zoals verminderde vochtintake, afvallen, verminderde cafeïne- en alcohol-intake. Cafeïne bevordert de diurese en geeft een verhoogde detrusordruk. Er is echter weinig bekend over de invloed van cafeïne-intake…

 • Is substitutie door verpleegkundigen effectief?

  Wereldwijd komt het steeds vaker voor dat verpleegkundigen, meestal met speciale opleiding, een deel van het werk van artsen overnemen in de eerste lijn. Dit kan voordelen bieden, zoals minder werkdruk voor artsen, betere kwaliteit van zorg en minder kosten. Onderzoekers uit Zwitserland laten…

 • Vroege diagnose van atriumfibrilleren

  Veel mensen hebben atriumfibrilleren (AF) zonder dat hun arts of zijzelf het weten. Mensen met AF hebben een vijfmaal hoger risico op een ischemisch cerebrovasculair accident (CVA), meer kans op hartfalen, een hogere mortaliteit en een lagere kwaliteit van leven dan mensen zonder AF. Kunnen…

 • Zelfmanagementprogramma bij artrose niet effectief

  Context Zelfmanagementprogramma’s (ZMP’s) zijn bedoeld om patiënten met een chronische aandoening te stimuleren een actieve(re) rol aan te nemen in hun medische behandeling. Bij artrose zijn ZMP’s vooral gericht op voorlichting en gedragsaanpassingen en worden ze aanvullend gegeven op de…

 • NSAID’s moeten op recept

  NSAID’s worden regelmatig gebruikt door patiënten die ook acetylsalicylzuur (ASA) innemen in het kader van secundaire preventie van hart- en vaatziekte. Meek et al. onderzochten de mogelijke interactie tussen NSAID’s en het remmende effect van ASA op de aggregatie van trombocyten. Met name voor…

Wetenschap

 • Verminderen van zorgconsumptie op huisartsenposten

  De helft van de patiëntcontacten op de HAP is laagurgent (U4-U5). De kosten voor de ANW huisartsenzorg zijn in de periode 2008-2012 met 35,4% gestegen. …

 • Een nieuwe diagnostische index voor bacteriële conjunctivitis

  Lokale antibiotica bekorten de ziekteduur bij een aangetoonde bacteriële conjunctivitis. In de eerste lijn heeft infectieuze conjunctivitis bij slechts eenderde van de patiënten een bacteriële oorzaak, maar viervijfde van de patiënten krijgt een antibioticum. Een bacteriële oorzaak is op…

 • Acuut loopoor bij kinderen met trommelvliesbuisjes

  In het jaar na plaatsing van trommelvliesbuisjes krijgt 67% van de kinderen een of meer looporen. Het staat niet vast welke behandeling het meest effectief is in de acute fase: antibiotica(glucocorticoïd)oordruppels, een oraal antibioticum of een afwachtend beleid. Behandeling met…

 • Samen beslissen is beter

  Gedeelde besluitvorming (shared decision making ) is noodzakelijk bij preferentiegevoelige beslissingen. Het verhoogt de kwaliteit van de zorg en reduceert ongewenste variatie tussen zorgverleners. Huisartsen kunnen goed patiëntgericht communiceren, maar zij doen dat vooral bij de…

Praktijk

 • Kindermishandeling en de meldcode

  Voor het signaleren van kindermishandeling moeten huisartsen over kennis en vaardigheden beschikken. Elke huisarts draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het verwerven en onderhouden van deze vaardigheden. De KNMG Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 2014 is een belangrijk…

 • Diabetes bij kinderen: direct glucose bepalen

  Diabetes de novo bij kinderen is soms lastig te herkennen. Bij vage klachten als vermoeidheid, algehele malaise, buikpijn en afvallen staat diabetes, ook bij heel jonge kinderen, in de differentiële diagnose en is het raadzaam actief naar polyurie en polydipsie te vragen. Snelle herkenning…

 • Kennistoets: antwoorden

  1. Juist / 2. Onjuist Een kind met hooggradige hypermetropie presenteert zich niet met minder goed zien, maar met scheelzien. Altijd is dat in de leeftijdscategorie &lt 4 jaar. Het kind moet wegens die hooggradige hypermetropie sterk accommoderen, ook bij zien in de verte. Accommoderen gaat samen…

 • Man met pijnlijke, rode onderbenen

  Op het spreekuur komt een gezonde 18-jarige man met een sinds twee dagen bestaande pijnlijke roodheid aan beide onderbenen. Hij heeft geen koorts. Een week eerder heeft hij meegedaan aan een survivalweek en meer inspanning geleverd dan normaal. Tijdens de survivalweek heeft hij vooral aan…

 • Overzichtsartikelen

  Voor me zit een patiënt die me zojuist heeft verteld dat hij de ziekte van Kimura heeft. De internist heeft voorgesteld hem een experimentele behandeling met monoclonale antilichamen te geven. Voordat de patiënt een besluit neemt wil hij de mening van zijn huisarts weten, want ‘die kent hem…

 • Kennistoets: Vragen

  Edwin is 2 jaar en komt met zijn vader op het spreekuur. Vader heeft gemerkt dat Edwin af en toe scheel kijkt. Ook anderen zeggen dat. De huisarts vraagt verder door en verneemt dat vader vroeger een lui oog heeft gehad en verziend is (hij heeft lenzen), maar wat beide met elkaar te maken hebben,…

 • Ondertussen in TPO 5

  Ravee Rambharose zet in een tweedelig artikel de verschillende antihypertensiva uiteen. In dit deel besteedt hij aandacht aan de ACE-remmers. Via de multidisciplinaire richtlijn CVRM komt het medicatie-stappenplan aan bod, met als belangrijkste aandachtspunt dat niet voor iedereen hetzelfde…

Richtlijn

 • NHG-Standaard Anemie (eerste herziening)

  De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor het handelen van de huisarts; de rol van de huisarts staat dan ook centraal. Daarbij geldt echter altijd dat factoren van de kant van de patiënt het beleid mede bepalen. Om praktische redenen komt dit uitgangspunt niet telkens opnieuw…

 • NHG-Standaard Acute rhinosinusitis (derde herziening)

  In de titel van de standaard is ‘acute’ toegevoegd aan ‘rhinosinusitis’ omdat alleen het beleid bij klachten korter dan twaalf weken wordt besproken. Decongestieve neusdruppels (met xylometazoline en oxymetazoline) worden voortaan ontraden bij kinderen jonger dan 2 jaar omdat het effect op…