Nieuws

Lezen in de wachtkamer

Gepubliceerd
20 januari 2015

De vergeelde tijdschriften in wachtkamers zijn niet te danken aan zuinige dokters die alleen goedkope oude exemplaren neerleggen, maar aan de patiënten die de nieuwe en interessante exemplaren meenemen.

Dat is de conclusie van een goed opgezet cohortonderzoek waaraan 87 tijdschriften in een Nieuw-Zeelandse praktijk deelnamen.

De huisarts die het onderzoek uitvoerde had genoeg van de klachten die hij kreeg over de kwaliteit van de bladen in zijn wachtkamer. Hij besloot een onderzoek te doen naar de achtergrond van dit door patiënten ervaren probleem met het leesvoer. Hij maakte een onderscheid tussen kwaliteitstijdschriften en roddelbladen (voor het precieze onderscheid: raadpleeg de originele publicatie), gaf ieder tijdschrift een bijna onzichtbaar nummer en verdeelde ze at random over de wachtkamer. Vervolgens controleerde hij twee keer per week welke nummers nog aanwezig waren. Daarbij keek hij naar het totale aantal tijdschriften, het type tijdschrift dat verdween en of nieuwe tijdschriften sneller verdwenen dan oudere tijdschriften.

Meer dan de helft van de nieuwe tijdschriften was in korte tijd verdwenen, veel minder dan de oude tijdschriften (p = 0,002). Kwaliteitstijdschriften werden niet meegenomen, terwijl de roddelbladen in hoog tempo verdwenen (p < 0,001). Na 31 dagen werd in verband met het volledig verdwijnen van de subgroep 'roddeltijdschrift' het onderzoek voortijdig afgebroken.

De auteurs concluderen dat het patiëntenaandeel in het tekortschietende tijdschriftenaanbod belangrijker is dan het doktersaandeel. Zij adviseren op basis van hun bevindingen om nieuwe kwaliteitstijdschriften en oude roddelbladen in de wachtkamer te leggen uit kostenoverwegingen. De vraag is of de resultaten generaliseerbaar zijn naar de Nederlandse wachtkamers van huisartsen. Herhaling van dit onderzoek, bij voorkeur in een multicentretrial lijkt dan ook aangewezen.

Arroll B, et al. An exploration of the basis for patient complaints about the oldness of magazines in practice waiting rooms: cohort study. BMJ 2014;349:g7262.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen