Nieuws

Lichte daling antibioticavoorschriften door schriftelijke informatie

Gepubliceerd
6 februari 2017

Huisartsen schrijven nog steeds veel onnodige antibiotica voor aan kinderen met bovenste luchtweginfecties. Schriftelijke uitleg meegeven blijkt het aantal voorschriften van antibiotica aan kinderen te verminderen, maar het effect is klein.

Ondanks terughoudende aanbevelingen in onze richtlijnen en toenemende bacteriële resistentie krijgen veel kinderen met bovenste luchtweginfecties nog antibiotica. Gedacht wordt dat een deel van deze voorschriften onnodig is. Informatie op schrift van de huisarts aan de patiënt zou kunnen helpen om minder antibiotica voor te schrijven. Een Cochrane-review zet het beschikbare bewijs hierover op een rijtje. 

Er waren twee gecontroleerde onderzoeken beschikbaar met in totaal 827 kinderen. Een onderzoek uitgevoerd in Engeland en Wales met 558 kinderen uit 61 huisartsenpraktijken en een Amerikaans onderzoek waarin 269 huisartsen gegevens aanleverden van 33.792 consulten met kinderen met een bovenste luchtweginfectie. Het meegeven van schriftelijke informatie verminderde in het eerste onderzoek het daadwerkelijk gebruik van antibiotica met 20% zonder een negatief effect op herconsultatie of patiënttevredenheid. In beide onderzoeken samen verminderde het voorschrijven van antibiotica in totaal met 9%. Wel was het bewijs van matige tot lage kwaliteit. In de onderzoeken werd niet gekeken naar herstel van klachten en complicaties. 

Schriftelijke informatie lijkt met de smartphone inmiddels achterhaald, maar het blijft met het oog op reductie van onnodig antibioticagebruik zinvol om de informatie van Thuisarts.nl over kinderen met koorts, al dan niet op papier, te delen met ouders van kinderen met bovenste luchtweginfecties.

O'Sullivan JW, et al. Written information for patients (or parents of child patients) to reduce the use of antibiotics for acute upper respiratory tract infections in primary care. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Nov 25;11:CD011360.

Reacties

Er zijn nog geen reacties