Praktijk

Longfibrose [Kennistoets]

Gepubliceerd
1 maart 2021
Toets uw kennis.
0 reacties

1. De diagnose longfibrose wordt meestal laat gesteld. Herkenning van het ziektebeeld is lastig. Wat is de gemiddelde docters delay bij long-fibrose?

a. 1 jaar

b. 2 jaar

c. 5 jaar

 

2. Inspanningsdyspneu is vaak het eerste symptoom bij patiënten met long-fibrose. Geelhoed geeft aan wanneer de huisarts bij een patiënt met inspanningsdyspneu aan longfibrose kan denken en een verwijzing kan overwegen. Progressieve inspanningsdyspneu past bij longfibrose. Wat past volgens Geelhoed nog meer bij longfibrose?

a. Inspanningsdyspneu met aanwijzingen voor luchtwegobstructie

b. Onverklaarde inspanningsdyspneu

c. Inspanningsdyspneu die slechts matig verbetert op medicatie

 

3. Een van de oorzaken van longfibrose is chronische/langdurige blootstelling aan stoffen. Anorganische stoffen die de auteur noemt zijn steenstof, metaal en asbest. Organische stoffen zijn schimmel, dons en de uitwerpselen van dieren. Om welk dier gaat het?

a. Duif

b. Hond

c. Kat

d. Papegaai

 

4. Bij longfibrose treedt een verlittekening van het alveolaire interstitium op. De fibrose maakt de long stugger. In de beginfase, als er al wel klachten zijn, is het spirometrisch onderzoek vaak nog normaal. Later in het ziekteproces worden wel afwijkingen bij spirometrie gezien. Welke?

a. Obstructie

b. Restrictie (verlaagde FVC)

c. Gemengd beeld van obstructie en restrictie

 

5. Longfibrose is een zeldzame aandoening. Geelhoed noemt het aantal van 3200 patiënten in Nederland in 2018. Zij doet een voorspelling over het aantal longfibrosepatiënten in de toekomst. Wat verwacht zij?

a. Een afname, door sanering van huizen en door schonere lucht.

b. Een gelijk aantal.

c. Een toename, door een toename van toxische medicatie en door vergrijzing.

 

6. Als er geen oorzaak voor de longfibrose wordt gevonden, wordt de diagnose idiopathische longfibrose (IPF) gesteld. Nintedanib is een geregistreerd geneesmiddel voor de behandeling van IPF. Tot welke geneesmiddelgroep hoort Nintedanib?

a. Antihormonen: de werking is gericht tegen de eigen hormonen.

b. Cytostatica: dit middel stopt of doodt de celgroei.

c. Immunosuppressiva: deze middelen onderdrukken de afweer.

d. Proteïnekinaseremmers: deze middelen remmen de vorming van littekenweefsel.

 

7. Nintenadib is 1 van de 2 geregistreerde geneesmiddelen voor de behandeling van IPF. Welk effect heeft Nintenadib op longfibrose?

a. Het is een experimentele behandeling; de longfunctie blijft niet behouden.

b. Het remt de achteruitgang in longfunctie (geforceerde vitale capaciteit); een deel van de longfunctie kan gespaard blijven.

c. Het brengt de achteruitgang in longfunctie (geforceerde vitale capaciteit) tot stilstand; de resterende longfunctie blijft behouden.

 

8. In Nederland leven ongeveer 1 miljoen mensen met een zeldzame aandoening. Zeldzame ziekten zijn daarom niet zeldzaam. Nijnuis vindt dat huisartsen zich bewust moeten zijn van die hoge prevalentie. Verder dienen huisartsen bij de opsporing van zeldzame ziekten alert te zijn op het ‘plusteken’. Wat verstaat zij hieronder?

a. Het symptoom komt voor bij de patiënt en bij een eerstegraads familielid.

b. De combinatie van een niet-passend symptoom met een bekende aandoening.

c. Het symptoom komt voor bij de patiënt, maar past ook bij een zeldzame aandoening.

De kennistoets is gemaakt door Henk Folkers, toetsredacteur. Over vragen en antwoorden wordt niet gecorrespondeerd.

Antwoorden

1b \ 2b \ 3a \ 4b \ 5c \ 6d \ 7b \ 8b

Literatuur

  • Geelhoed M, Van den Haak H†, Damoiseaux R, Miedema J. Vroegtijdige herkenning van longfibrose is belangrijk. Huisarts Wet 2021;64(3):50-2. DOI:10.1007/s12445-021-1051-0.
  • Nijnuis MG, Alma MA. Diagnostiek van zeldzame ziekten: een literatuuronderzoek naar de ervaringen van ouders. Huisarts Wet 2018;61;DOI:10.1007/s12445-018-0243-8.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen