Nieuws

Longkanker eerder diagnosticeren?

Gepubliceerd
20 mei 2007

De diagnose longkanker wordt meestal gesteld op een moment dat curatieve behandeling niet meer mogelijk is. Huisartsen zouden eerder de diagnose willen stellen, maar hoe dat zou moeten plaatsvinden, is weinig onderzocht. In Denemarken is retrospectief onderzoek gedaan via interviews met huisartsen en 84 patiënten naar het diagnostisch proces bij longkanker. De tijd tussen het eerste door de huisarts vastgestelde symptoom en verwijzing bedroeg gemiddeld 32,5 dagen. De belangrijkste factoren die dit doctors-delay bepaalden, waren klachten die geen relatie hadden met de longen, een niet afwijkende X-thoraxfoto, wachttijden en comorbiditeit. Vaak speelden meerdere factoren een rol. Opvallend was dat bij 1 op de 5 personen met longkanker de thoraxfoto niet afwijkend was, waardoor de huisarts de diagnose longkanker verwierp. Bij die groep patiënten was het delay dan ook aanzienlijk langer: gemiddeld 161 dagen. De onderzoekers adviseren de huisarts het delay te verkleinen door zich in te spannen de wachttijden te reduceren. En ook al is de uitslag van de thoraxfoto negatief, dan nog zouden zij moeten beseffen dat de sensitiviteit van dit onderzoek laag is. (KR)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen