Nieuws

Longontsteking door protonpompremmers?

Gepubliceerd
8 februari 2017

Over protonpompremmers bestaat observationeel onderzoek dat suggereert dat het gebruik ervan geassocieerd is met een grotere kans op longontsteking. Ook de NHG-Standaard Maagklachten maakt daar melding van, in verband waarmee chronisch gebruik wordt ontraden. Engelse onderzoekers gingen nu op ingenieuze wijze na of de associatie niet zou kunnen berusten op confounding.

Ze selecteerden willekeurig 160.000 nieuwe gebruikers van protonpompremmers uit een grote eerstelijnsdatabase en keken naar het optreden van pneumonie. De verkregen gegevens werden vergeleken met die van een gematchte controlegroep die geen protonpompremmer gebruikt had. Daarnaast werd bij de gebruikersgroep zelf gekeken of de kans op een longontsteking de eerste dertig dagen na de start van protonpompremmergebruik groter was dan tijdens de dertig dagen voor gebruik of de daaraan voorafgaande periode, waarbij laatstgenoemde periode werd gebruikt als referentie.

De ongecorrigeerde hazard ratio van protonpompgebruikers ten opzichte van niet-gebruikers op een pneumonie bedroeg 2,51 (significant). Ze berekenden tevens de prior event rate ratio adjusted hazard ratio. Hierbij wordt de hazard ratio op een longontsteking bij protonpompgebruikers ten opzichte van niet gebruikers gedeeld door de hazard ratio op een longontsteking van dezelfde groepen in de periode voorafgaand aan het gebruik. Dit is een nieuwe methode om te corrigeren voor resterende confounding. Deze bedroeg slechts 0,91, hetgeen betekent dat de kans op een pneumonie iets meer toenam in de controlegroep.

Verrassend zijn vooral de cijfers over het optreden van pneumonie binnen de gebruikersgroep zelf. De voor leeftijd gecorrigeerde incidentie van pneumonie in de dertig dagen voor protonpompremmergebruik is 1,92 maal groter dan tijdens de referentieperiode, terwijl die in de dertig dagen na de start van het gebruik slechts 1,19 maal zo groot is (beide significant).

De associatie van protonpompremmergebruik met pneumonie is dus niet langer reden  om chronisch gebruik te ontraden. Mensen die een protonpompremmer krijgen, hebben om niet geheel opgehelderde redenen vooraf al meer kans op longontsteking.

Othman F, et al. Community acquiredpneumoniaincidencebeforeandafter proton pump inhibitor prescription: population based study. BMJ 2016;355:i5813.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen