Nieuws

Protonpompremmers veilig in zwangerschap

Gepubliceerd
18 augustus 2009

Zuurbranden komt nogal eens voor tijdens de zwangerschap. Ofschoon veel vrouwen met de door de NHG-Standaard geadviseerde antacida zullen uitkomen, was het tot op heden onduidelijk of protonpompinhibitoren (PPI) ook in de zwangerschap het vuur van het zuur konden blussen zonder ongewenste effecten voor moeder of toekomstig kind. In Canada bekeken onderzoekers alle verschenen publicaties over de veiligheid van deze middelen tijdens de zwangerschap. Deze meta-analyse, waarin 1530 blootgestelde en 133.410 niet-blootgestelde moeders werden vergeleken, concludeerde dat het gebruik van PPI tijdens de zwangerschap niet leidde tot aangeboren afwijkingen, spontane abortus of vroegtijdige bevalling. Dit gold voor alle middelen uit de groep, en in het bijzonder voor omeprazol, gebruikt door 87% van de blootgestelde moeders in deze onderzoeken. Wanneer we dus bij uitzondering een PPI overwegen tijdens de zwangerschap, dan lijkt omeprazol de veiligste keuze. (Jochen Cals)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen