Nieuws

Lopen na de maaltijd goed voor diabeten

Gepubliceerd
4 januari 2017
Beweging speelt een grote rol bij het ontstaan en behandelen van chronische ziekten zoals diabetes. De norm voor gezond bewegen is dertig minuten per dag. Nieuw onderzoek laat echter zien dat het voor mensen met diabetes beter is om in plaats van dertig minuten aaneensluitend, tien minuten te bewegen na elke maaltijd.
Onderzoekers uit Nieuw-Zeeland voerden een cross-over onderzoek uit bij 41 patiënten met diabetes type 2. De patiënten werden deels gerekruteerd in huisartsenpraktijken. Ze wandelden twee weken een half uur per dag op een zelfgekozen moment en twee weken tien minuten na elke maaltijd. De volgorde van deze perioden van twee weken werd gerandomiseerd. Fysieke activiteit werd gemeten met een bewegingsmonitor en glucosewaarden met een continue glucosemonitor in het buikvet. Het primaire eindpunt waren glucosewaarden drie uur na de maaltijden. Tijdens het driemaal-tien-minutenregime stegen de postprandiale glucosewaarden 12% minder dan tijdens het eenmaal dertig-minutenregime (RR 0,88; 95%-BI 0,78 tot 0,99). Na de avondmaaltijd was dit verschil nog hoger: 22% minder stijging (RR 0,78; 95%-BI 0,67 tot 0,91). Het HbA1c daalde niet na deze korte interventieperiode.
Dit onderzoek laat zien dat de timing van beweging van invloed kan zijn op de glucosewaarden van patiënten met diabetes. Nadeel van dit onderzoek is de korte interventieperiode (twee weken), waardoor een langetermijneffect op klinische uitkomsten en HbA1c-waarden nog onduidelijk is. In de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 staat het advies om een half uur per dag te bewegen. Wellicht bevestigt toekomstig onderzoek dat het beter is om juist ná de maaltijd te bewegen.
Tobias Bonten

Literatuur

  • 1.Reynolds AN, et al. Advice to walk after meals is more effective for lowering postprandial glycaemia in type 2 diabetes mellitus than advice that does not specify timing: a randomised crossover study. Diabetologia 2016;59:2572-8.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen