Nieuws

Lopend onderzoek: Kinderen met eczeem krachtiger behandelen?

Gepubliceerd
4 mei 2018
Ouders hebben vaak angst voor de gevolgen van corticosteroïdgebruik bij de behandeling van eczeem bij kinderen. Huisartsen zijn daarom vaak terughoudend met het voorschrijven van klasse 2- of 3-corticosteroïden. Ook in de literatuur en de richtlijnen is er geen consensus. Nieuw Rotterdams onderzoek in de huisartsenpraktijk moet bewijs leveren voor de beste behandeling.
0 reacties
kinderen met eczeem
Het advies is nu: start bij een matige exacerbatie met een klasse 1-corticosteroïd.

Constitutioneel eczeem is de meest voorkomende chronische huidaandoening bij kinderen. In de huisartsenpraktijk ligt de prevalentie van deze vorm van eczeem bij kinderen van 0 tot 18 jaar rond de 6%.1 Er is weinig bekend over de ziektelast en het natuurlijk beloop van eczeem bij kinderen, bijvoorbeeld over aantal, duur en ernst van de exacerbaties.

De NHG-Standaard Eczeem raadt aan om bij een matige exacerbatie te starten met een klasse 1-corticosteroïd.2 Als deze behandeling onvoldoende effect heeft, adviseert de standaard een step-up beleid met een klasse 2- en uiteindelijk een klasse 3-corticosteroïd. Patiënten kunnen het beste zo laag mogelijk starten, om zo bijwerkingen te voorkomen.3 Het is niet bekend of deze strategie effectief is en of ze daadwerkelijk zorgt voor minder bijwerkingen dan wanneer de patiënt met een hogere klasse start.34

Het advies is nu: start bij een matige exacerbatie met een klasse 1-corticosteroïd.

Initiële therapie met een klasse 3-corticosteroïd zou kunnen leiden tot een sneller herstel en een lagere totale blootstelling aan corticosteroïden. Daarnaast zou een laagfrequente onderhoudsbehandeling met klasse 3-corticosteroïd ook kunnen leiden tot minder exacerbaties en dus een betere controle op de lange termijn.

Op het moment is het voor kinderen met eczeem en hun ouders nog niet duidelijk of ze met een mild of sterk corticosteroïd moeten beginnen. Gezien de angst voor corticosteroïden is dit een relevante vraag. Omdat er ook weinig bekend is over de ziektelast en het natuurlijk beloop van eczeem bij kinderen, zijn ook dit aandachtsgebieden in het onderzoek. Met de uitkomst van het Rotterdams eczeemonderzoek kunnen wij bewijs leveren voor de beste behandeling van constitutioneel eczeem bij kinderen in de huisartspraktijk. We verwachten de eerste resultaten in 2021.

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen