Nieuws

Luchtvaartpersoneel en gepigmenteerde huidafwijkingen

Gepubliceerd
16 februari 2015

Piloten en ander vliegtuigcabinepersoneel hebben een verhoogde incidentie van melanomen. De oorzaak van deze bevinding is niet helemaal duidelijk maar extra aandacht is op zijn plaats wanneer luchtvaartpersoneel zich presenteert met een gepigmenteerde huidafwijking.

De incidentie van melanomen neemt nog steeds toe. Vroegdiagnostiek is belangrijk omdat de prognose slechter wordt naarmate het melanoom langer onopgemerkt blijft. Hoe ouder het melanoom, hoe hoger de breslowdikte, des te slechter de prognose. Het is daarom van belang om patiënten met een verhoogd risico extra aandacht te geven en maatregelen te nemen om dit risico te verminderen. In een aantal onderzoeken is al melding gemaakt van een verhoogd risico op melanomen bij piloten en bij cabinepersoneel. In een recent gepubliceerde review zijn 19 van deze onderzoeken opgenomen waaraan ruim 250.000 piloten en vliegtuigcabinepersoneel hebben deelgenomen. De incidentiecijfers van het vliegpersoneel zijn vergeleken met de incidentie van melanomen in de algehele populatie. Piloten en cabinepersoneel blijken een statistisch significant hoger risico te hebben op een melanoom dat tweemaal hoger is dan in de algemene populatie. Vervolgens hebben piloten ruim 80% meer kans om aan een melanoom te overlijden dan iemand uit de algemene populatie. Voor cabinepersoneel is het risico om aan een melanoom te overlijden iets lager, maar dat verschil is statistisch niet significant.

Het absolute risico voor een volwassene om een melanoom te krijgen is op 35-jarige leeftijd ongeveer 25 en neemt toe tot ruim 60 per 100.000 per jaar bij personen van 70 jaar en ouder. Het extra risico dat piloten en cabinepersoneel lopen, zou verklaard kunnen worden door de verhoogde expositie aan uv-straling die door het vliegtuigraam de cockpit binnenkomt. Daarnaast is het ook mogelijk dat piloten en cabinepersoneel een verhoogd risico hebben omdat zij in hun vrije tijd relatief vaker in zonnige oorden verblijven. Geen verklaring wordt gegeven voor de bevinding dat piloten een relatief slechtere prognose hebben als zij eenmaal een melanoom blijken te hebben. Verder onderzoek moet uitwijzen welke extra preventieve maatregelen noodzakelijk zijn; voor het moment blijft oplettendheid geboden.

Sanlorenzo M, et al. The Risk of Melanoma in Airline Pilots and Cabin Crew A Meta-analysis. JAMA Dermatol 2015;151:51-8. doi:10.1001/jamadermatol.2014.1077.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen