Nieuws

Luchtvervuiling geeft meer longaanvallen astma

Gepubliceerd
1 september 2022
Een Scandinavisch populatieonderzoek laat zien dat luchtvervuiling de kans op astma of allergische rinitis niet vergroot. Het vergroot wel de kans op meer longaanvallen bij bestaande astma. Gek genoeg lijkt een hogere blootstelling aan een groene omgeving juist te leiden tot een minder goede longfunctie.
0 reacties

Doel van het onderzoek was om te kijken welke invloed luchtvervuiling en het verblijf in een groene omgeving tijdens de jeugd hebben op astma, rinitis en verminderde longfunctie op de volwassen leeftijd. Hiervoor gebruikten onderzoekers vragenlijstdata uit een al bestaand cohort van Noren en Zweden, geboren na 1975.

Meten is weten 

Uitkomstmaten waren astma (allergisch of niet-allergisch), de leeftijd van onset, het aantal longaanvallen astma in het afgelopen jaar en allergische rinitis. Een deel onderging ook een longfunctieonderzoek.  

Uit geometrische informatiesystemen werd per individu, vanaf de geboorte, per adres de luchtvervuiling en de mate van groen berekend. Luchtvervuiling werd bepaald aan de hand van jaarlijkse gemiddelde lokale metingen van stikstofoxide-, fijnstof-, roetstof- en ozonconcentraties. De groene omgeving werd gemeten met de lokale 300-meter-diametervegetatie-index (NDVI).

Een vuiltje aan de lucht 

Er werden 3428 (40%) personen uit de database geïncludeerd. De gemiddelde leeftijd was 28 jaar; 58% was vrouw. 549 ondervraagden (16%) hadden (ooit) astma. De verdeling allergisch en niet-allergisch astma was ongeveer gelijk.  

Van de ondervraagden hadden er 157 (4,6%) het afgelopen jaar een longaanval astma. 965 (28,4%) rapporteerden allergische rinitis.  

Luchtvervuiling gaf op alle leeftijden een hoger risico op longaanvallen (OR’s tussen de 1,24 en 1,85, waarvan de meeste p-waardes < 0,05). Het risico op de diagnose astma was niet verhoogd.  

Luchtvervuiling tijdens het laatste jaar voor deelname aan het onderzoek leek het grootste effect te hebben op de klachten. Een groene omgeving was niet geassocieerd met astma of rinitis, maar wel met een lagere longfunctie. Mogelijk leidt te veel groen tot meer blootstelling aan pollen.

Geen harde aanbeveling 

De huisarts kan bij patiënten die minder longaanvallen willen de mogelijke rol van luchtvervuiling en omringend groen benoemen.  

Een gefundeerde praktische aanbeveling is echter nog niet te geven. Daarvoor kent dit onderzoek te veel methodologische beperkingen, en zijn er tegenstrijdige resultaten uit andere onderzoeken.

Beluister ook de H&W Podcast waarin Evelyn Brakema (gepromoveerd, huisarts in opleiding en voorzitter van de Groene Zorg Alliantie) haar zorgen uit over de effecten van de klimaatcrisis op gezondheid. Zij legt uit hoe huisartsen een actieve bijdrage kunnen leveren aan de groene transitie door duurzamer te werken. 

Literatuur

  • Nordeide Kuiper I, et al. Lifelong exposure to air pollution and greenness in relation to asthma, rhinitis and lung function in adulthood. Environ Int 2021;146:106219.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen