Nieuws

Luchtvervuiling leidt tot meer huisartsbezoek

Gepubliceerd
2 september 2022
Vooral een snelle toename van stikstofdioxide en fijnstof in de lucht leidt tot meer luchtweggerelateerde consulten. En tot meer gebruik van inhalatiemedicatie. Dit blijkt uit onderzoek met eerstelijnsgegevens uit Londen.
0 reacties

We weten allemaal dat luchtvervuiling slecht is voor de gezondheid. De associatie met ziekenhuisopname en mortaliteit is wel bekend. Er was echter nog weinig onderzoek gedaan met gegevens uit de eerste lijn.

Lucht onder de loep 

Onderzoekers gebruikten een anonieme dataset van 1,2 miljoen inwoners van een stadsdeel in Londen. Ze keken naar 4 soorten luchtvervuiling: fijnstof met deeltjes kleiner dan 10 micrometer (PM10), fijnstof met deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer (PM2,5), stikstofdioxide en ozon.

Meer consulten en medicatie 

Bij situaties waarin de lucht snel vervuilt door stikstofdioxide en PM10 (toename van 1 interkwartiel binnen 1 dag), nam het aantal luchtweggerelateerde consulten toe. Het grootste effect was te zien bij PM10 bij kinderen tussen 0 en 17 jaar oud: 3% meer consulten (95%-BI 2,4 tot 3,7). Ook werd bij een snelle toename van stikstofdioxide 2,1% meer inhalatiemedicatie voorgeschreven (95%-BI 1,5 tot 2,8). Bij PM10 was dit 0,8% meer (95%-BI 0,4 tot 1,3).  

Langdurige toename van luchtvervuiling zorgde niet voor een statistisch significante toename van luchtweggerelateerde consulten. Wel werd bij een langdurige toename van stikstofdioxide 8,1% meer preventieve inhalatiemedicatie – langwerkende luchtwegverwijderaars of inhalatiecorticosteroïden – voorgeschreven (95%-BI 1,0 tot 15,7).

Stad en platteland 

Luchtvervuiling leidt dus tot een toename van luchtweggerelateerde consulten en inhalatiemedicatie. Hoewel de percentages klein lijken, zal het verspreid over de tijd ook in ons land om grote aantallen gaan; zowel in de stad (stikstofdioxide door het verkeer) als op het platteland (fijnstof door intensieve veehouderij).  

De overheid heeft een belangrijke taak om samen met inwoners en bedrijven de luchtkwaliteit te verbeteren. Tot die tijd moeten wij ons behelpen met het advies om prikkels die luchtwegklachten uitlokken te vermijden.

Beluister ook de H&W Podcast waarin Evelyn Brakema (gepromoveerd, huisarts in opleiding en voorzitter van de Groene Zorg Alliantie) haar zorgen uit over de effecten van de klimaatcrisis op gezondheid. Zij legt uit hoe huisartsen een actieve bijdrage kunnen leveren aan de groene transitie door duurzamer te werken. 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen