Nieuws

The magic bullit

Gepubliceerd
10 november 2008

Wat is er toch gebeurd met de polypill, het door Wald en Law geïntroduceerde panacee tegen hart- en vaatziekte? Als iedereen met een cardiovasculaire aandoening en alle 55-plussers dagelijks één pilletje slikken, daalt hun risico op hart- en vaatziekte met ruim 80%. Het voorstel voor deze ‘magic bullit’ veroorzaakte indertijd een wereldwijde discussie, maar deze is inmiddels verstomd. En dat is opmerkelijk, aangezien de voordelen van hun benadering evident zijn: nauwelijks controles nodig, verbetering van de compliance voor patiënten met het hoogste risico en erg goedkoop. Waarom niet meteen een mooi, gerandomiseerd onderzoek naar de effecten gedaan? De bezwaren zijn deels emotioneel of normatief van aard en deels wetenschappelijk. Om met het laatste te beginnen: pogingen om te testen of de effecten van alle medicamenten afzonderlijk wel mogen worden opgeteld, geven slechts ten dele antwoord, mede omdat het onmogelijk lijkt een gerandomiseerd onderzoek te doen naar dergelijke combinaties. Je kunt mensen een bewezen werkzame medicatie niet onthouden. We zijn daarom aangewezen op niet-gerandomiseerd en observationeel onderzoek. En daar komt de preventieparadox nog bij. De meeste mensen zullen een relatief laag risico hebben en dus een mogelijk geringe behandelwinst. In de oorspronkelijke analyse van Wald en Law is daarmee rekening gehouden. Het is natuurlijk onduidelijk of behandeling van bijvoorbeeld normotensieve patiënten wel winst (en zo ja hoeveel) oplevert. Andere bezwaren gelden medicalisering als we alle 55-plussers aan de pillen helpen. Laten we toch eerst meer gaan bewegen, stoppen met roken en gezonder gaan eten! Alle preventie-inspanningen van de laatste jaren hebben echter niet geleid tot grote veranderingen. Het lijkt er dus op dat we onvoldoende in staat zijn onze leefstijl aan te passen. Misschien is zo’n polypill uiteindelijk toch een aantrekkelijk alternatief en ook met zo’n pil mag je natuurlijk gewoon gezond leven. Zou het uitblijven van een groot en goed opgezet onderzoek naar het effect van een polypill dan iets te maken kunnen hebben met farmaceutische belangen? Boze tongen beweren dat de farmaceutische industrie er niet aan wil, omdat men in dat geval miljarden aan inkomsten zou kunnen mislopen.

Duopil

Hoe het ook zij, in dit nummer van H&W gaat het om een duopil voor patiënten met diabetes mellitus: moeten zij allemaal aan de antihypertensiva? De Galan beschrijft de resultaten van de ADVANCE-studie en pleit voor het verlagen van de bloeddruk bij alle DM-patiënten. Hij vraagt daarbij vooral aandacht voor de verlaging van de systolische bloeddruk, los van de uitgangsbloeddruk. Zo zou Nederland ook wat meer aansluiten bij de internationale richtlijnen. Goudswaard stelt dat er op basis van deze studie nog onvoldoende onderbouwing is om de huidige richtlijnen aan te passen en zet in op betere implementatie van de huidige adviezen en het gebruik van scoremeters om het risico beter te kunnen schatten.

Het hoofdgerecht van deze H&W bestaat uit een Vlaams-Nederlands gerecht: een artikel over de emotionele belasting voor huisartsen bij het uitvoeren van euthanasie. De publicatie verschijnt zowel in H&W als in Huisarts Nu. Daarom treft u ook twee commentaren bij het artikel aan: een van onze zuiderburen, een uit eigen land. Het is het resultaat van de eerder aangekondigde samenwerking met onze Vlaamse collega’s. De redactie

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen