Nieuws

Makkelijke implementatie

Gepubliceerd
10 maart 2004

Het is niet altijd kommer en kwel. Dokters reageren soms bijzonder snel op berichten in de wetenschappelijke pers. Het hormoongebruik in de menopauze daalde in de VS spectaculair na publicaties over het toegenomen aantal vrouwen met hartvaatziekten ( hers-trial) of borstkanker (Women's Health Initiative). Noot 1 Tussen 1995 en 1999 steeg het aantal recepten voor hormoonpillen aanvankelijk van 58 miljoen naar 90 miljoen en bleef daarna tot juni 2002 gelijk. Vervolgens daalde het aantal recepten tot juli 2003 (eindpunt van het onderzoek) snel tot het niveau van 1995. In juli 2003 was het hormoongebruik ten opzichte van juli 2002 met 38% gedaald. Het percentage vrouwen tussen de 50 en 74 jaar dat hormonen gebruikte, daalde van 42% in 2001 naar 28% in 2003. Het rumoer in de pers heeft volgens de onderzoekers fors geholpen bij deze veranderingen in voorschrijfgedrag. Iets minder sterk was de reactie van Amerikaanse dokters op de berichten uit het allhat-onderzoek dat alfablokkers zoals doxazosine (Cardura ®) de kans op hartfalen vergroten. Noot 2Maar ook hier was er flinke daling van het aantal nieuwe voorschriften in de periode na de publicatie (26% tot 54% afhankelijk van de gebruikte meetmethode), en dat terwijl er daarvoor een jaarlijkse stijging was. De onderzoekers keken ook nog naar reclamecampagnes van de industrie: daalde het aantal advertenties eerder dan het aantal voorschriften? Nee, dokters schreven eerst minder voor en vervolgens daalde ook het reclamebudget. Voordat we nu de vlag uithangen: afleren gaat blijkbaar beter dan aanleren, want het gebruik van thiaziden steeg na publicatie van het allhat-onderzoek nauwelijks: chloortalidon bleef onder 1% marktaandeel en hydrochloorthiazide steeg van 6% in 1996 naar 8% in 2002. Hoe krijgen we dat nu omhoog? Veel berichtjes over diuretica plaatsen? Soms is lezen en naar de radio luisteren voldoende voor gedragsverandering en hoeven er helemaal geen consulenten, feedback of ander ingewikkelde strategieën bedacht te worden. Die discussie vindt u opnieuw verderop in deze H&W. (JZ)

Voetnoten

  • Noot 1.

    Hersh AL, et al. National use of postmenopausal hormone therapy, annuals trends and response of recent evidence. JAMA 2004;291:47-53.

  • Noot 2.

    Stafford RS, et al. Impact of clinical trial results on national trends in á-blocker prescribing, 1996-2002. JAMA 2004;291:54-62.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen