Nieuws

Manuele therapie bij chronische lagerugpijn

Gepubliceerd
3 juli 2019
Spinale manipulatieve therapie (SMT) werkt bij chronische lagerugpijn net zo goed als andere aanbevolen behandelingen zoals oefentherapie en pijnmedicatie, en verbetert het functioneren op korte termijn een beetje. Dat is de conclusie van een recent systematisch literatuuroverzicht.
0 reacties
Rugpijn
© Shutterstock

Krijgt u ook regelmatig de vraag: dokter, moet ik niet naar de manueel therapeut voor mijn rug? De auteurs van deze review vonden dat een interessante vraag. Zij bekeken 47 gerandomiseerde trials (9211 patiënten) waarin het effect van SMT bij chronische lagerugpijn werd vergeleken met de andere aanbevolen behandelingen uit (inter)nationale richtlijnen op 1, 6 en 12 maanden. Het effect van SMT was vergelijkbaar met dat van de andere aanbevolen behandelingen. Na 1 maand was het gemiddeld verschil in pijn ten opzichte van de andere behandelingen 3,17 (95%-BI -7,85 tot 1,51; schaal 0 tot 100 punten). Er was een kleine, klinische verbetering in functioneren (Standardized mean difference (SMD) -0,25; 95%-BI -0,41 tot -0,15). Op 6 en 12 maanden was het effect vergelijkbaar. SMT als aanvullende behandeling leidde tot een kleine vermindering van pijn en verbetering van functioneren op 1 en 12 maanden. Ten opzichte van niet-aanbevolen behandelingen (massage, geen behandeling, wachtlijst) waren de effecten na 1 maand groter: pijn SMD -7,48 (95%-BI -11,5 tot -3,47) en functioneren SMD -0,41 (95%-BI -0,67 tot -0,15). De kwaliteit van de onderzoeken was hoog, maar er was wel een forse, statistische heterogeniteit die niet kon worden verklaard.

De bijwerkingen, meestal musculoskeletaal, waren van voorbijgaande aard, van milde tot matige ernst en werden slechts in de helft van de onderzoeken gerapporteerd. Het was onduidelijk hoe en of ze systematisch waren onderzocht.

De auteurs concluderen, conform de NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn, dat SMT kan worden ingezet bij chronische lagerugklachten, het liefst samen met oefentherapie en de gebruikelijke zorg volgens de NHG-Standaard. Nadeel is het passieve karakter en de kans op bijwerkingen. Het standaard beleid is gericht op activeren, maar als patiënten vragen om manipulaties, bijvoorbeeld na een eerdere goede ervaring, kunt u SMT wel adviseren.

Literatuur

  • Rubinstein SM, et al. Benefits and harms of spinal manipulative therapy for the treatment of chronic low back pain: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2019;364:l689.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen