Praktijk

Medicamenteuze overtijdbehandeling & diabetes gravidarum [Kennistoets]

Gepubliceerd
30 augustus 2020
Toets uw kennis.
0 reacties

Samenvatting

Sinds 2019 mag de huisarts een overtijdbehandeling zelfstandig uitvoeren. Waardoor is die juridische ruimte er gekomen?

Overtijd
Medicamenteuze overtijdbehandeling is slechts 1 aspect van de aanpak rondom een onbedoelde zwangerschap.
© Shutterstock

1. Sinds 2019 mag de huisarts een overtijdbehandeling zelfstandig uitvoeren. Waardoor is die juridische ruimte er gekomen?

a. Bij een overtijdbehandeling is er geen sprake meer van een beëindiging van een zwangerschap in juridische zin.

b. De wetgever heeft de huisarts bevoegd verklaard om een overtijdbehandeling uit te voeren.

c. De huisarts is nu bevoegd om een zwangerschap af te breken onder de Wet afbreking zwangerschap.

 

2. Leusink stelt dat een overtijdbehandeling goed mogelijk is in de huisartsenpraktijk. Wel zijn een zorgvuldige besluitvorming en goede nazorg essentieel. Inhoudelijke voorwaarden zijn een goede toegang tot echodiagnostiek en een snelle beschikbaarheid van de medicatie. Wat is een derde voorwaarde?

a. Achterwacht buiten kantooruren

b. Vaardigheidstraining

c. Werkafspraken met een abortuskliniek

 

3. De huisarts heeft 2 dagen na het aflopen van de toegestane termijn voor een overtijdbehandeling (amenorroeduur: 6 weken, 4 dagen) pas de beschikking over de benodigde medicatie gekregen. De besluitvorming vond plaats voor het aflopen van de toegestane termijn. Wat is het aangewezen beleid?

a. De besluitvorming valt binnen de termijn, dus de huisarts kan overgaan tot behandeling.

b. De overtijdbehandeling valt buiten de termijn: de huisarts dient naar een andere zorgverlener te verwijzen.

 

4. Op de termijnecho van mevrouw Kroes, 24 jaar, blijkt geen intra-uteriene vruchtzak aanwezig. Ze had samen met de huisarts besloten tot een overtijdbehandeling. Als controle op de zwangerschap laat de huisarts het b-HCG bepalen: > 1500 IU/L (N < 3). Wat is het aangewezen beleid?

a. Herhalen van de bepaling van het b-HCG

b. Herhalen van een echo

c. Verwijzen naar een gynaecoloog

 

5. Mevrouw Jansen, 32 jaar, heeft besloten tot een overtijdbehandeling, maar ziet op tegen de pijnlijke baarmoedercontracties. NSAID heeft haar eerder tijdens weeën goed geholpen. Wat is het meest geschikte tijdstip om de NSAID in te nemen?

a. Een uur voor inname mifepriston

b. Een uur voor inbrengen misoprostol

c. Een uur na inbrengen misoprostol

 

6. Welke verplichtingen stelt de wet aan de huisarts die de overtijdbehandeling in zijn zorgaanbod wil opnemen? En hoe wordt beoordeeld of zijn bekwaamheid op peil blijft?

a. Geen verplichtingen

b. Verplichte nascholing bij de start

c. Verplichte nascholing bij de start en daarna tweejaarlijks training

 

7. De huisarts heeft een verhoogde nuchtere bloedsuiker gevonden in het eerste trimester van de zwangerschap. Waarvan is waarschijnlijk sprake?

a. Pre-existente diabetes

b. Diabetes gravidarum

 

8. Alle vrouwen met diabetes gravidarum worden naar de gynaecoloog doorverwezen. Welk beleid is bij de meerderheid van hen effectief?

a. Dieet- en beweegadvies

b. Orale antidiabetica

c. Insuline

De kennistoets is gemaakt door Henk Folkers, toetsredacteur. Over vragen en antwoorden wordt niet gecorrespondeerd.

Antwoorden

1a / 2a / 3b / 4c / 5b / 6a / 7a / 8a

Literatuur

  • Leusink P, Folkeringa-de Wijs MA. Medicamenteuze overtijdbehandeling door de huisarts. Huisarts Wet 2020;63:DOI:10.007/s12445-020-0806-3.
  • Dollee J, Bonten T, Painter R, Eekhof J. Diabetes gravidarum. Huisarts Wet 2020;63:DOI:10.1007/s12445-020-0831-2.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen