Nieuws

Medisch specialistische zorg

Gepubliceerd
10 mei 2001

De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg publiceerde in februari een uitgebreid rapport en advies over de toekomst van de medisch specialistische zorg. Vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan en er is een toenemende verbrokkeling van de zorg, om maar een paar problemen te noemen. Specialistische zorg moet meer een onderdeel vormen van het hele zorgproces. Dat betekent dat de organisatie van het ziekenhuis op zijn kop moet en de zorgprocessen anders moeten worden ingericht, zoals dat in managerstaal heet. De grote ziekenhuizen zullen volgens het advies verdwijnen en vervangen worden door kleinere (dag)behandelingscentra waarin ook een nauwere samenwerking met huisartsen moet plaatsvinden. Huisartsen bepalen dus niet meer zelf wat hun plek en taak in de zorg van morgen wordt, anderen doen even hard mee. Voor deelnemers aan de visie discussie van NHG en LHV verplichte stof (en niet alleen voor hen). (JZ)

Literatuur

  • 0.Raad voor de Volksgezondheid & Zorg. Medische specialistische zorg in de toekomst. Zoetermeer, 2001 (www.rvz.nl).

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen