NHG richtlijn

Meer aandacht voor chronische pijn en verantwoord gebruik van opioïden in NHG-Standaard Pijn

De herziene NHG-Standaard Pijn geeft de huisarts meer handvatten voor het stellen van de diagnose chronische pijn en voor de niet-medicamenteuze behandeling daarvan. Ook is er meer aandacht voor het verantwoord voorschrijven van pijnmedicatie, in het bijzonder opioïden, bij chronische pijn. Bovendien is er een nieuw onderdeel toegevoegd over het afbouwen van opioïden na langdurig gebruik.