Nieuws

Meer aanwijzingen verband coronaire hartziekten en dementie

Gepubliceerd
23 oktober 2017

Dementie en cognitieve achteruitgang komen veel voor, net als coronaire hartziekten. Voor deze aandoeningen gelden dezelfde risicofactoren (hypertensie, roken, overgewicht en diabetes). Sommige onderzoeken suggereren dat coronaire hartziekten zelf een risicofactor zijn voor dementie en cognitieve achteruitgang. De auteurs van deze meta-analyse vonden alleen een verband in prospectieve cohortonderzoeken.

De meestvoorkomende coronaire hartziekten zijn angina pectoris en het myocardinfarct. De risicofactoren voor deze ziekten zijn (deels) dezelfde als die voor dementie en cognitieve achteruitgang. De auteurs zetten in een systematisch literatuuronderzoek en meta-analyse het verband bij de algemene bevolking op een rij.

Zij includeerden onderzoeken als deze aan de volgende criteria voldeden: 1) angina pectoris en/of myocardinfarct als variabele, 2) dementie en/of cognitieve achteruitgang als uitkomstmaat, 3) uitgevoerd in de algemene populatie, 4) design: prospectief (≥ 1 jaar follow-up), cross-sectioneel of case-control, 5) ≥ 100 deelnemers, 6) leeftijd ≥ 45 jaar. Deze selectie leverde 6132 abstracts op die werden gescreend en zo nodig uitgebreid werden gelezen. De auteurs voegden uit andere literatuur een artikel handmatig toe. Uiteindelijk includeerden zij tien prospectieve onderzoeken, acht cross-sectionele onderzoeken, vijf case-controlonderzoeken, en een onderzoek met cross-sectionele en prospectieve analyse. Niet alle individuele onderzoeken lieten een verband zien tussen coronaire hartziekten en dementie/cognitieve achteruitgang. De meta-analyse toonde een verband (OR 1,45; 95%-BI 1,21 tot 1,74, p < 0,001) tussen coronaire hartziekten en dementie/cognitieve achteruitgang in prospectieve cohortonderzoeken (tien onderzoeken), maar niet in case-controlonderzoeken (vier onderzoeken) en cross-sectionele onderzoeken (vier onderzoeken). Het was niet mogelijk de resultaten te verfijnen voor type dementie of geslacht vanwege het kleine aantal onderzoeken.

Ondanks de verschillende resultaten van de diverse typen onderzoeken concluderen de auteurs dat er mogelijk een verband is tussen coronaire hartziekten en dementie/cognitieve achteruitgang. Vanwege de hoge prevalentie van beide ziekten is het belangrijk meer duidelijkheid te krijgen over de mogelijk gedeelde etiologie en aanknopingspunten voor preventie.

Deckers K, et al. Coronary heart disease and risk for cognitive impairment or dementia. Systematic review and meta-analysis. PLoS ONE 2017;12(9):e0184244.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen