Nieuws

Training verbetert diagnostiek huidkanker op lange termijn niet

Gepubliceerd
2 november 2015

Huisartsen spelen een belangrijke rol bij de diagnostiek van huidkanker. Deze gerandomiseerde trial laat zien dat de diagnostische vaardigheden van huisartsen op de lange termijn niet verbeterden na een training met aansluitend (technische) ondersteuning. Kort na de training was wel een leereffect zichtbaar.

Vroegdiagnostiek van huidkanker is belangrijk gezien de beperkte therapeutische opties (gemetastaseerd melanoom) en de destructieve aard en hoge recidiefkans (basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom). Adequate diagnostiek door huisartsen is van groot belang, omdat zij meer benigne én maligne huidafwijkingen zien door het toegenomen bewustzijn bij patiënten over huidafwijkingen en de hogere incidentie. Dit Zwitserse onderzoek bekeek het langetermijneffect van educatie en (technische) ondersteuning op de herkenning van maligne huidafwijkingen door huisartsen.

De onderzoekers randomiseerden 78 huisartsen in twee groepen. De huisartsen maakten een toets met 36 geselecteerde foto’s van huidafwijkingen op baseline (beide groepen mediane score 23). De scores verbeterden na een ééndaagse training (beide groepen mediane score 28). De huisartsen in de interventiegroep kregen het jaar na de training beschikking over een Lumio© vergrootglas en een digitale camera. Ook kregen zij feedback op de foto’s die zij instuurden. Het aantal ingestuurde foto’s verschilde per huisarts (mediaan 25,2; range 0-91). De controlegroep ontving geen ondersteuning. Na een jaar daalden de scores op de toets (beide groepen mediane score 24).

De auteurs vonden geen verschil in diagnostische vaardigheden tussen de twee groepen na dermatologisch onderwijs en (technische) ondersteuning. Als mogelijke verklaringen noemden de auteurs de goede score van de huisartsen op baseline, de weinig stimulerende methode van feedback geven, onvoldoende veelzijdigheid van de interventie of te weinig consulten met huidafwijkingen in de dagelijkse praktijk om een leereffect mogelijk te maken. Omdat de ééndaagse training wel een kortdurend positief effect gaf, is het beste advies wellicht om regelmatig korte trainingen te volgen om de kennis bij te houden.

Badertscher N, et al. A multifaceted intervention: no increase in general practitioners’ competence to diagnose skin cancer (minSKIN) – randomized controlled trial. JEADV 2015;29:1493-9.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25491768

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen