Nieuws

Meer dan kanker alleen…

Gepubliceerd
2 februari 2011

Eerder waren er uit de Verenigde Staten aanwijzingen dat bij kankerpatiënten de zorg voor bijvoorbeeld diabetes en cardiovasculaire aandoeningen slechter zou zijn. Peter Rose en zijn groep uit Oxford bekeek de diabeteszorg en zorg voor cardiovasculaire aandoeningen voor ruim 20.000 patiënten die 5 jaar of langer geleden waren behandeld voor hun mamma-, colon- of prostaatcarcinoom in de UK General Practice Research Database. Patiënten met kanker kregen significant minder vaak een bloeddrukmeting en/of cholesterolbepaling. Als de patiënten die in de onderzoeksperiode van 3 jaar alsnog overleden buiten beschouwing bleven, verdween dit verschil. Aangenomen dat het mortaliteitsverschil niet kon worden verklaard door hart- en vaatziekten, lijkt het ook passend om bij palliatieve patiënten minder nadruk te leggen op het voorkomen van langetermijncomplicaties van chronische aandoeningen. De score op kwaliteitsindicatoren voor diabetes en cardiovasculaire zorg bleek dus gelijk voor patiënten met kanker en zonder kanker. Er waren twee uitzonderingen op deze uitkomst: bij patiënten met prostaatkanker en diabetes werd minder vaak het cholesterol bepaald en bij patiënten met coloncarcinoom en diabetes minder vaak het HbA1c. Omdat ons gezondheidszorgsysteem meer lijkt op het Britse dan op het Amerikaanse zullen - hopelijk - de cijfers in Nederland vergelijkbaar zijn. Het lijkt belangrijk om ook bij patiënten met kanker, zeker degenen die langer overleven, ook goed op diabetes en hartvaatziekten te letten. (Eric van Rijswijk)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen