Alle nummers
Archief tijdschrift

2011, nummer 2

Jaargang
54

Nieuws

 • Lokale NSAID’s bij acute blessures

  Context Voor de behandeling van pijn bij acute blessures schrijven artsen regelmatig lokale NSAID’s voor. Het voordeel hiervan zou naast de pijnstillende werking een gunstig bijwerkingenprofiel zijn. Klinische vraag Hoe effectief en veilig zijn lokale NSAID’s bij pijn aan het…

 • Prikkelend nieuws voor jonge snotterneuzen?

  We kennen slechts weinig bewezen effectieve middelen wanneer kinderen verkouden zijn. Eeuwenlang gebruiken mensen een scala aan middeltjes, waaronder smeersels om het ademen te vergemakkelijken. Deze worden met name voor de nacht aangebracht om de verstopte neus te openen en een goede nachtrust…

 • Varenicline: aanwinst of nieuw rosiglitazon?

  Enkele jaren geleden kwam varenicline voor stoppen met roken op de markt. In de gelijknamige NHG-Standaard wordt gebruik van het middel nog niet geadviseerd. Daarbij waren onduidelijkheid over de effectiviteit bij risicogroepen en over de veiligheid belangrijke argumenten. Deze standaard blijkt…

 • Handboek Ouderenpsychiatrie weinig praktisch

  Doelgroep Psychiaters, aios psychiatrie, artsen, psychologen en alle andere professionals die regelmatig oudere mensen in hun praktijk behandelen. Inhoud Dit is de derde druk van een leerboek over ouderenpsychiatrie. Het boek is geschreven door een groot aantal auteurs. Hoofdstukken hebben…

 • Vitamine E-supplementen: liever niet!

  In de atherogenese speelt vetperoxidatie een belangrijke rol. Vitamine E is een antioxidant die de vetperoxidatie kan remmen. Maar levert inname van vitamine E-supplementen in de praktijk ook een reductie op van het aantal hart- en vaatziekten? In eerder uitgevoerde trials en meta-analyses kon…

 • Meer dan kanker alleen…

  Eerder waren er uit de Verenigde Staten aanwijzingen dat bij kankerpatiënten de zorg voor bijvoorbeeld diabetes en cardiovasculaire aandoeningen slechter zou zijn. Peter Rose en zijn groep uit Oxford bekeek de diabeteszorg en zorg voor cardiovasculaire aandoeningen voor ruim 20.000 patiënten die…

 • Protonpompremmers in de zwangerschap

  Deense onderzoekers onderzochten of dit kwaad kan. Zij bestudeerden gegevens van meer dan 800.000 levendgeborenen, van wie 5082 moeders tijdens het eerste trimester van de zwangerschap een protonpompremmer gebruikt hadden. De meest gebruikte protonpompremmer was omeprazol. De uitkomstmaat was…

 • Kanttekeningen bij de moraal van ‘meer bewegen’

  Bewegen is in de mode. Dertig minuten bewegen per dag voor iedereen, beweegkriebels voor kinderen, de beweegkuur voor risicopatiënten, een beweegmaatje voor eenzame zielen, bewegen loont voor de verzekeraars, de beweegmeter voor het zelfmanagement, lunch-bewegen voor de werkplek, en…

 • Kinkhoest van kinder- naar tienerziekte

  Kinkhoest komt ondanks een hoge vaccinatiegraad nog regelmatig voor. Om de drie tot vier jaar is er een epidemie. Sinds de invoering van het acellulaire vaccin – voor vierjarigen in 2001 en voor nuljarigen in 2005 – worden de epidemieën milder en is de piek verschoven naar de tienerleeftijd. …

 • Waar haal ik die tranen vandaan?

  Voor het eerst in mijn leven trek ik 28 minuten uit voor het fietstochtje naar de universiteit. Tot nu toe waren maximaal 14 minuten genoeg om exact op tijd – met een doorweekte rug en zweetdruppels parelend op mijn slapen – de collegezaal of werkgroepruimte binnen te rennen. Ongeduldig draal ik…

 • Redactioneel

  De Nederlandse huisarts is in twintig jaar tijd veranderd van een solistisch werkende man in een samenwerkende vrouw, van fulltimer in parttimer en van een dokter met veel aandacht voor het psychosociale naar een meer medisch gerichte professional. Patiënten raken steeds beter geïnformeerd en…

 • Hoofdwonden lijmen

  Vraagstelling Op de Spoedeisende Hulp (SEH) worden hoofdwonden bij bepaalde patiënten niet gehecht maar behandeld met de Hair Apposition Technique (HAT),een combinatie van haren draaien en lijmen. Dat leidde tot de volgende vraagstelling: ‘Geeft HAT bij hoofdwonden cosmetisch eenzelfde of…

 • Multiculturele verschillen bij depressies

  Schotse onderzoekers keken of er een verschil was in klachten waarmee Zweedse en Turkse patiënten zich presenteren, en hoe beide groepen reageren op antidepressieve medicatie. Zweden gold hierbij als voorbeeld van een westers land en Turkije als een niet-westers land. Patiënten met de diagnose…

Wetenschap

 • Wat denkt u er zelf van?

  Ik krijg vaak te horen dat huisartsen al vrij snel na het uiten van de klacht vragen: ‘Wat denkt u er zelf van?’ Niet alleen vertellen familie, vrienden en kennissen mij dit spontaan, maar ik zie het ook geregeld in de verbatimverslagen van consulten die mij als supervisor van aios en…

 • ‘Een wondertestje voor een hartinfarct ontbreekt vooralsnog’

  Gevraagd naar de manier waarop ze tot haar onderwerpskeuze is gekomen, vertelt Buins Slot: ‘Het onderwerp werd in feite al in 2004 aangedragen door Onno van der Spoel, een ervaren huisarts uit Wijk bij Duurstede, die voorstelde om het H-FABP als een van de vroegste markers om een hartinfarct…

 • Moeten we prediabetes behandelen?

  Onlangs adviseerde het Europees geneesmiddelenbureau rosiglitazon van de markt te halen, maar heel recent werd juist een extra indicatie van het middel voorgesteld in de Lancet . Het kritisch blijven lezen van artikelen, zeker als die door farmaceuten worden gesponsord, blijft essentieel – ook in…

 • Risicofactoren voor pneumonie bij kinderen en jongvolwassenen

  Community-acquired pneumonieën (CAP) komen veel voor bij kinderen en jongvolwassenen, en zijn voor jonge kinderen een relatief belangrijke doodsoorzaak. In de huisartsenpraktijk is tot dusver echter alleen bij oudere patiënten onderzocht wat de risicofactoren zijn voor een pneumonie. …

 • Ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde tussen 1987 en 2001

  Huisartsen zagen in 2001 de helft minder luchtweginfecties dan in 1987. Huisartsen diagnosticeerden in 2001 een kwart minder psychosociale problemen dan in 1987 en rekenden de behandeling daarvan in mindere mate tot hun takenpakket dan in 1987. Huisartsen schreven in 2001 meer…

 • Terugvalpreventie bij depressie

  Depressie is een chronische aandoening en staat inmiddels bekend als een volksziekte. Er is echter nog weinig aandacht voor het recidiverende karakter van de depressieve stoornis. Verreweg de meeste patiënten krijgen een onderhoudsdosis antidepressiva om te voorkomen dat ze opnieuw…

Praktijk

 • Geen onschuldig hoestje!

  Na de zomervakantie ging ik met mijn zoontje Floris naar de huisarts. Hij hoestte al een tijdje en ’s avonds had hij vaak koorts. Hij wilde ook niet eten en klaagde over zijn buik. Kortom, hij zat gewoon helemaal niet lekker in zijn vel. De huisarts vroeg van alles, maar daar kwamen we niet…

 • Alles raakt iets anders aan

  De begrippen ‘specialisme’, ‘specialiseren’ en ‘specialist’ ken ik sinds mijn vroegste jeugd. Na een vroege loopbaan als telegrafist bij KLM en Garuda veranderde mijn vader van koers en werd tandarts te Almelo. Voordien vloog hij in vliegtoestellen als Dakota’s en Lockheeds de aarde rond. Hij…

 • Bij de NHG-Standaard Acuut hoesten

  Komt de patiënt voor ‘het magische kuurtje’ of verwacht hij iets heel anders? U zult het niet te weten komen als u er niet naar vraagt… De meest relevante vragen om meer zicht te krijgen op de hulpvraag en de agenda van de patiënt zijn in de standaard toegevoegd aan de anamnese. U kunt hierbij…

 • Vermoedens van kindermishandeling

  ‘Goed hulpverlenerschap’ in de zin van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst betekent onder meer dat artsen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld zich zorgen moeten maken over het gezin en moeten overwegen een melding te doen bij het Advies- en Meldpunt…

 • Bloedneus

  Bloedneuzen komen geregeld voor, met name anterieure bloedingen, en zijn meestal goed te behandelen (neus dichtknijpen of tamponneren). Als de behandeling niet goed helpt gaat het vaak om een posterieure bloeding. In de praktijk is het soms lastig het beleid te bepalen en uit te voeren. …

 • Dokterverslaving

  We zagen hem twintig jaar lang zo’n twintig keer per jaar. Geleidelijk aan kreeg hij gevoel voor medisch alarmerende zaken. Pijn op de borst was eerst stekend, later drukkend, doortrekkend naar de kaak, en erger met traplopen. Braken kon hij ook, eerst gewoon, later met misschien een streepje…

 • Dikke voeten

  Patiënten met dikke voeten zijn vaak bezorgd dat er ‘iets met het hart is’ of vragen om diuretica. Dat is meestal niet nodig. De oorzaak is doorgaans onschuldig, maar het is de kunst om deze te onderscheiden van de ernstige aandoeningen. Bij het verstrijken van de normale…

 • Bij de LESA Kleine lichaamslengte bij kinderen

  De LESA vat de criteria uit de richtlijnen van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (NVK) overzichtelijk samen. Aan de hand daarvan kan de huisarts bepalen of nader onderzoek nodig is. De groeicurve is onmisbaar bij de interpretatie van de…

Richtlijn