Nieuws

Meer HbA1C-reductie met insulinepomp

Gepubliceerd
29 oktober 2014

Bij patiënten met een gevorderd stadium van diabetes mellitus type 2 die hun HbA1C-streefwaarden met orale medicatie niet meer halen, is insuline geïndiceerd. Voor hen adviseren de auteurs van het OpT2mise-onderzoek behandeling via een insulinepomp. Uit het onderzoek blijkt dat dit meer HbA1C-reductie geeft dan diverse insuline-injecties per dag.

Het OpT2mise-inderzoek werd opgezet door Medtronic om de werkzaamheid van insulinepompbehandeling te vergelijken met verschillende insuline-injecties per dag. Geïncludeerd werden patiënten met een HbA1C-waarde van 64-108 mmol/mol. Zij werden gerandomiseerd in twee groepen voor een intention-to-treat-analyse. Dit houdt in dat alle gerandomiseerde patiënten worden geanalyseerd in de arm van het onderzoek waarin ze oorspronkelijk zijn ingedeeld, en dat ook alle uitvallers meetellen. Zou dat niet het geval zijn, dan kan dat leiden tot overschatting van het behandeleffect.

De groep die behandeld werd met een insulinepomp bestond uit 168 patiënten, terwijl 163 patiënten insuline-injecties kregen. De groepen waren onderling vergelijkbaar, afgezien van het feit dat de groep met injectiebehandeling een hogere HDL-cholesterolconcentratie vertoonde. De gemiddelde leeftijd was 56 jaar en gemiddelde duur van de diabetes 8 jaar. Op het baseline-meetpunt was de waarde van het HbA1C in beide groepen gemiddeld 75 mmol/mol. Na 6 maanden was in de groep met pompbehandeling het gemiddelde HbA1C gedaald naar 63 mmol/mol en in de groep met injectiebehandeling naar 70 mmol/mol. Het gemiddelde verschil tussen deze groepen was −8 mmol/mol (95%-BI −10 tot −4 mmol/mol, p < 0,0001).

Reznik Y, et al. Insulin pump treatment compared with multiple daily injections for treatment of type 2 diabetes (OpT2mise): a randomised open-label controlled trial. Lancet 2014;384:1265-72.

Foto: Pittawut/Shutterstock

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen