Nieuws

Meer kennis, evenveel PSA-aanvragen

Gepubliceerd
2 oktober 2013
Dossier
Het screenen op prostaatkanker wordt niet aanbevolen in richtlijnen, maar is toch wijdverbreid. Helpt het om mannen beter te informeren over de zin en onzin van PSA-bepalingen, en daarmee het lukraak screenen te verminderen? Niet echt, zo blijkt uit recent onderzoek.
De Amerikaanse onderzoekers deelden bijna 2000 mannen van 45-70 jaar op in drie groepen: usual care (1), informatie over prostaatkanker en PSA op schrift (2), en informatie via een uitgebreide, interactieve website (3). In het jaar daarna gingen ze na of de kennis over PSA en prostaatkanker toenam, of de mannen tevreden waren over de beslissing al dan niet te testen, en ten slotte of het testen daadwerkelijk verschilde tussen de groepen. Meer dan 80% van de mannen kon een jaar later worden bevraagd. Vergeleken met de usual care-groep, nam de kennis over PSA en kanker in beide geïnformeerde groepen significant toe, maar het verschil was zeker niet indrukwekkend. Ook hadden de mannen in beide interventiegroepen vaker een goed gevoel over de manier waarop de beslissing om al dan niet te screenen tot stand was gekomen. Tussen de groepen mannen die gebruikmaakten van het eenvoudige en goedkope papier en de mooie, gelikte website bleek geen verschil in effect aantoonbaar. Na 1 jaar bleek dat het percentage mannen dat zich het afgelopen jaar daadwerkelijk had laten testen in de drie groepen gelijk was, en onveranderd ten opzichte van de baseline: bijna 60%. De conclusies uit dit onderzoek zijn niet moeilijk te trekken. Eenvoudige informatie op papier blijkt even effectief als filmpjes en websites. En voor verandering van gedrag rond het screenen is verandering van uitstraling en aanvraaggedrag van dokters waarschijnlijk veel belangrijker dan kennistoename bij patiënten. Maar dit geldt uiteraard alleen voor mannen en hun prostaten.
Henk Schers

Literatuur

  • 1.Taylor KL, et al. Decision making in prostate cancer screening using decision aids vs. usual care: a randomized clinical trial. JAMA Intern Med. Doi:10.1001/jamaintermed.2013.9253.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen