Richtlijn

Meer ruimte voor behandeling met corticosteroïden in NHG-Standaard Lichen sclerosus

Gepubliceerd
25 januari 2022
De NHG-Standaard Lichen sclerosus is op enkele onderdelen aangepast. Zo is er meer ruimte gekomen voor intermitterende onderhoudsbehandeling met lokale corticosteroïden. Er zijn aanwijzingen dat deze behandeling de kans op plaveiselcelcarcinoom vermindert.
0 reacties

Naar aanleiding van het verschijnen van de richtlijn Lichen Sclerosus van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie (NVDV) is de NHG-Standaard Lichen sclerosus op enkele onderdelen aangepast. De voornaamste wijziging is de ruimere plaats voor een intermitterende onderhoudsbehandeling met lokale corticosteroïden bij aanhoudende klachten en progressie van anatomische afwijkingen. Hiertoe is besloten omdat er in de literatuur aanwijzingen zijn gevonden dat die behandeling bijdraagt aan de preventie van plaveiselcelcarcinoom. De kans op maligne ontaarding van genitale lichen sclerorus wordt geschat op enkele procenten en neemt toe met de leeftijd. Circa de helft van de vulvacarcinomen is gerelateerd aan lichen sclerosus.

Aanwijzingen voor minder kans op plaveiselcelcarcinoom

De aanwijzingen dat corticosteroïdgebruik de kans op plaveiselcelcarcinoom vermindert, komen uit observationele onderzoeken waarin plaveiselcelcarcinoom bij grotere therapietrouw minder voorkomt. Daarom wordt in de standaard nu meer nadruk gelegd op doorsmeren met corticosteroïden gedurende enkele dagen per week en minder op stoppen met de behandeling na enkele maanden bij vermindering van de klachten.

Daarnaast zijn er nog andere wijzigingen. Zo is het advies verwijderd dat een biopt van 4 of 5 mm de voorkeur heeft (een biopt van 3 mm volstaat). Ook is er een nadere omschrijving gegeven van de voorwaarden voor chirurgische behandeling van lichen sclerosus bij vrouwen. Tevens is het advies opgenomen dat de huisarts een patiënt ziet binnen 6 weken na terugverwijzing door de dermatoloog. Dan kan hij een beeld krijgen van de actuele afwijkingen, zodat die als uitgangspunt kunnen worden genomen bij verdere controles. De dermatoloog verzoekt de patiënt daartoe een afspraak bij de huisarts te maken. Met deze wijzigingen zijn de richtlijnen voor de dermatologen en huisartsen weer met elkaar in overeenstemming.

De kans op maligne ontaarding van genitale lichen sclerorus wordt geschat op enkele procenten en neemt toe met de leeftijd.
De kans op maligne ontaarding van genitale lichen sclerorus wordt geschat op enkele procenten en neemt toe met de leeftijd.

De kans op maligne ontaarding van genitale lichen sclerorus wordt geschat op enkele procenten en neemt toe met de leeftijd.

Raadpleeg de volledige versie van de NHG-Standaard Lichen sclerosus op richtlijnen.nhg.org.

Wiersma Tj. Meer ruimte voor behandeling met corticosteroïden in NHG-Standaard Lichen sclerosus. Huisarts Wet 2022:DOI:10.1007/s12445-022-1358-x.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen