NHG richtlijn

Meer ruimte voor behandeling met corticosteroïden in NHG-Standaard Lichen sclerosus

Date
25 januari 2022
De NHG-Standaard Lichen sclerosus is op enkele onderdelen aangepast. Zo is er meer ruimte gekomen voor intermitterende onderhoudsbehandeling met lokale corticosteroïden. Er zijn aanwijzingen dat deze behandeling de kans op plaveiselcelcarcinoom vermindert.