NHG Forum

Meerwaarde online inzage medische gegevens

Gepubliceerd
31 januari 2020
Patiënten die dat willen, krijgen vanaf 1 juli 2020 online toegang tot hun medische gegevens bij de huisarts. Ze krijgen bijvoorbeeld toegang tot de E- en P-regel, het actuele medicatieoverzicht, geneesmiddelenallergie, alle correspondentie en resultaten van diagnostische bepalingen. Voor sommige huisartsen is dit een nieuwe ontwikkeling, terwijl anderen al jaren de voordelen ervaren van online inzage. Een van hen is praktijkhoudend huisarts Chris Noordzij: “Wij hebben om acht uur ’s morgens bijna geen telefoon meer en vooral het online bekijken van de labuitslagen ervaren patiënten als erg positief.”
0 reacties
Chris Noordzij
Chris Noordzij, praktijkhoudend huisarts

Chris Noordzij is huisarts in Heemskerk waar patiënten al vanaf 2013 toegang hebben tot het patiëntenportaal van het HIS.

In de huisartsenpraktijk van Chris Noordzij in Heemskerk hebben patiënten al vanaf 2013 toegang tot het patiëntenportaal van het HIS. Enkele jaren later is daar ook de toegang via een app aan toegevoegd. “Patiënten kunnen online afspraken inplannen, herhaalrecepten aanvragen, labuitslagen bekijken of een vraag stellen via het eConsult. Op alle fronten zien we een duidelijke stijging in het gebruik.”

Therapietrouw en zelfmanagement

In de praktijk valt op dat patiënten minder bellen. Om acht uur kan één doktersassistente de binnengekomen telefoontjes afhandelen, de andere assistente is vrij voor andere taken. Met het eConsult creëert Noordzij meer ruimte tijdens het spreekuur. “Het is druk genoeg, dus het is mooi dat ik die tijd weer aan iemand anders kan besteden. Daarnaast kun je je patiënt online even aansporen of motiveren om de voorgeschreven oefeningen of behandeling uit te voeren. Een mogelijkheid waar we nu veel meer gebruik van maken en waarvan we zien dat het goed is voor de therapietrouw.”

Binnen de huisartsenpraktijk in Heemskerk worden sinds de komst van online inzage ook andere gesprekken gevoerd. “Een van mijn patiënten heeft uit het portaal een grafiek gehaald hoe haar LDL- cholesterol in de loop der tijd is veranderd. Tijdens mijn spreekuur vroeg ze of het zakken van haar LDL-cholesterol een relatie had met het feit dat ze was afgevallen. In zo’n geval zie je dat de patiënt aan de slag gaat met zelfmanagement. Dat is zeker niet bij iedereen het geval, maar voor de patiënten die dit willen, is online inzage een uitkomst.”

Team is de sleutel tot succes

Huisarts Noordzij benadrukt dat online inzage de hele praktijk aangaat. “Je kan niet zeggen: ik ga morgen starten. Je moet er met je team afspraken over maken en samen kijken wat de meerwaarde is voor de praktijk. Als je die meerwaarde niet ziet, dan gaan de patiënten het merken en is je team niet betrokken. Dan mislukt het. Terwijl als je online inzage het voordeel van de twijfel geeft, het je praktijk winst oplevert.”

Tijdens het spreekuur, maar ook aan de telefoon worden patiënten actief gewezen op de online mogelijkheden. Zo krijgen patiënten de vraag om na twee weken een berichtje te sturen hoe het gaat, of ze ontvangen een mail met de mededeling dat hun labuitslag klaar staat. “Het is goed om over dit soort dingen in gesprek te blijven met je patiënten. Ik was in het begin bijvoorbeeld heel formeel via de app, terwijl mijn patiënten het prima vinden als je stuurt: je uitslagen zijn goed.”

1 juli 2020

Voor het invoeren van de online inzage per 1 juli 2020 moet het HIS van Noordzij nog worden aangepast. Zo moet bijvoorbeeld de P-regel zichtbaar zijn voor patiënten. Hij verwacht dat de invoering de praktijk tijd en energie gaat kosten. Toch is hij positief over de ontwikkeling: “Het is goed dat mensen thuis kunnen zien wat we hebben afgesproken. Ik merk dat mensen het toch vaak vergeten. Maar we moeten ook realistisch zijn: het is voor de huisarts onmogelijk om alles op te schrijven wat er is besproken. Patiënten kunnen straks de diagnose zien en een paar korte punten waarin bijvoorbeeld staat wat er is besproken. Dat gaat de therapietrouw hopelijk nog verder verbeteren.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd op https://open-eerstelijn.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen