NHG forum

Meerwaarde online inzage medische gegevens

Datum
31 januari 2020
Patiënten die dat willen, krijgen vanaf 1 juli 2020 online toegang tot hun medische gegevens bij de huisarts. Ze krijgen bijvoorbeeld toegang tot de E- en P-regel, het actuele medicatieoverzicht, geneesmiddelenallergie, alle correspondentie en resultaten van diagnostische bepalingen. Voor sommige huisartsen is dit een nieuwe ontwikkeling, terwijl anderen al jaren de voordelen ervaren van online inzage. Een van hen is praktijkhoudend huisarts Chris Noordzij: “Wij hebben om acht uur ’s morgens bijna geen telefoon meer en vooral het online bekijken van de labuitslagen ervaren patiënten als erg positief.”