Nieuws

In memoriam: Fons Sips

Gepubliceerd
1 september 2016
Op vrijdag 22 juli 2016 overleed Fons Sips, huisarts te Vught (1972-2006). Hij is 75 jaar geworden. Fons is voor de huisartsgeneeskunde, zowel in Nederland als internationaal, van grote betekenis geweest. Niet alleen vanwege zijn formidabele kennis, tomeloze energie en drive, maar ook vanwege zijn vermogen tot verbinden.
Missing media-item.
Fons stond voor verbinding in de huisartsgeneeskunde, zowel tussen mensen als landen. Zo stond hij aan de wieg van WONCA Europe, dat in 1995 ontstond als samenvoeging van de Societas Internationalis Medicinae Generalis (SIMG) en een beginnende afdeling van WONCA. Hij wist vakgenoten in Oost- en West-Europa na de val van de Muur in 1989 op bestuurlijk en inhoudelijk niveau bij elkaar te brengen. Zijn expertise en internationale oriëntatie leidden in 1995 tot de oprichting van de European Journal of General Practice (EJGP). Als hoofdredacteur legde hij een sterke basis voor het internationale karakter en de kwaliteit van dit tijdschrift.Ook voor het NHG heeft Fons bergen werk verzet. Van 1987 tot 1992 was hij lid van het Dagelijks Bestuur van het NHG. In die tijd begon het NHG met het formuleren van richtlijnen voor goed geneeskundig handelen. Door en voor huisartsen werden in professioneel ondersteunde werkgroepen de NHG-Standaarden geformuleerd. Op grond van uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek of op basis van consensus werd gedetailleerd aangegeven hoe huisartsen dienden te handelen in concrete gevallen. Het Dagelijks Bestuur waar Fons deel van uitmaakte, heeft dit proces van de standaardenontwikkeling vormgegeven en Fons heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Hij was actief betrokken in een aantal werkgroepen voor specifieke standaarden. Daarin had hij als een ervaren en gepromoveerde huisarts een sturende invloed. Hij was daarnaast ook inhoudelijk betrokken bij NHG-Standaarden en staat bekend als ‘de man die een grote bijdrage leverde aan het afschaffen van de pilcontrole.’Zijn kennis deelde hij graag met anderen, in het bijzonder met de jonge(re) generatie. Met veel enthousiasme was hij daarom als begeleider van huisartsen-in-opleiding te Maastricht werkzaam, waarbij hij een lans brak om de jonge generatie zo vroeg mogelijk bij het vak te betrekken. Door zijn stimulerende en energieke inzet kunnen ook jonge artsen en artsen-in-opleiding tegenwoordig WONCA- en NHG-congressen bijwonen. Inmiddels is hieruit een wereldwijde beweging ontstaan, de Vasco da Gama movement, genoemd naar de beroemde Portugese zeevaarder en ontdekkingsreiziger. Als beloning en erkenning werd kort voor zijn overlijden de Fons Sips Outstanding Achievement Award ingesteld.
Fons’ bijdrage aan de ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde is breed onderkend. Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, Lid van Verdienste van het NHG, Honorary Fellow of the Royal College of General Practitioners en Honorary Life Member of WONCA.
Bij al zijn werkzaamheden, zowel inhoudelijk, bestuurlijk als organisatorisch, was Fons’ motto: ‘I did it my way.’ We kennen hem als een sportieve, eigenzinnige en innovatieve (auto)didact, die nergens bang voor was.
Wij zullen zijn toewijding, inspiratie, energie en analytische geest missen. Hij heeft veel voor de ontwikkeling van ons vak betekend.
Ivo Smeele, Harry Crebolder, Vic Tielens

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen