NHG forum

In memoriam Job den Boer

Gepubliceerd
30 juli 2019
Op 3 juli 2019 overleed op 55-jarige leeftijd Job den Boer aan de gevolgen van een hersentumor. Job was ruim twintig jaar als (niet praktiserend) huisarts werkzaam bij het NHG.
0 reacties

In die twintig jaar heeft Job veel voor het NHG betekend. Zijn aandachtsgebied was de chronische en complexe zorg. Hij was intensief betrokken bij de implementatie van richtlijnen zoals astma, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. Overstijgende onderwerpen als multimorbiditeit en ouderenzorg zette hij binnen het NHG op de kaart. Hij volgde het ontwikkelingsproces van deze richtlijnen op de voet en gaf waar nodig advies over de praktische toepasbaarheid voor huisartsen en later ook praktijkondersteuners. Job stond aan de wieg van de protocollaire boeken van het NHG waarin hij heel nauwkeurig het zorgproces beschreef en ook voor de praktische invulling zorgdroeg in protocollen en handvatten voor praktijkondersteuner en huisarts. Hij zocht daarin altijd de samenwerking op met relevante stakeholders als de V&VN, NVvPO, Ineen en kaderhuisartsen.

De laatste periode voor zijn ziekte stortte Job zich op het praktisch uitwerken van de NHG-Richtlijn infectiepreventie. Hij stond ook hierbij aan de basis van de onlangs uitgekomen NHG-Praktijkkaarten over dit onderwerp. Een paar weken voor zijn overlijden wist Job met zijn nauwkeurige blik nog een kleine fout eruit te halen waar veel anderen overheen gekeken hadden. Daarnaast was hij kritisch en ging de discussie aan over onder andere de preventieparadox en de toenemende aandacht voor procedurele aspecten ten koste van de persoonlijke aandacht voor de patiënt. Job zette binnen het NHG de discussie over positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg op de kaart.

Job had een bijzondere combinatie van nauwkeurigheid en toch oog voor het grotere geheel. Zijn precisie kon hij goed inzetten bij het meewerken aan de ICT-producten voor huisartsen als registratieprotocollen (Prodigmo), Bepalingenclusters en Diagnostische Bepalingen, waarmee in een HIS uitslagen van onderzoeken zijn vast te leggen.

Job was een bevlogen collega, die als geen ander met kritische doch positieve blik zijn visie op de huisartsenzorg deelde met zijn collega’s. Hij besprak en beschreef nauwkeurig waar het knelt in de zorg, wat kwalitatief goede huisartsenzorg betekent en wat we als NHG daaraan zouden moeten doen.

Naast inhoudelijk werk zette Job zich in voor het NHG als organisatie. Hij bemoeide zich actief met documentbeheer, de website, het NHG als lerende organisatie en de ondernemingsraad. In zijn rol als voorzitter voerde hij belangrijke veranderingen door in het werk, de werkwijze en de rol van de ondernemingsraad. Zo zorgde hij voor de komst van een ambtelijk secretaris, een professionaliseringsslag voor de raad.

Met veel bewondering hebben wij Job in zijn ziekteproces gevolgd. Daarin gaf hij het voorbeeld van wat de bedoeling is van positieve gezondheid. Hij wilde vooral aangesproken worden op wat hij nog wel kon en belangrijk vond. Met zijn overlijden gaan wij nu definitief een fijne, inspirerende collega missen.

Namens alle NHG-collega’s, Vroon Pigmans, huisarts, senior wetenschappelijk medewerker

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen