Nieuws

Meningen over toepassing euthanasie bij psychiatrische patiënten

Date
20 februari 2020
Ruim de helft van de burgers (53%) vindt dat psychiatrische patiënten in aanmerking moeten kunnen komen voor euthanasie of hulp bij zelfdoding. Van de medisch specialisten vond 20% het aannemelijk dat ze ooit euthanasie zouden toepassen bij een patiënt met een psychiatrische ziekte. Van de huisartsen was dat 47%. Dat blijkt uit een vragenlijstonderzoek.