Nieuws

Meningen over toepassing euthanasie bij psychiatrische patiënten

Gepubliceerd
20 februari 2020
Ruim de helft van de burgers (53%) vindt dat psychiatrische patiënten in aanmerking moeten kunnen komen voor euthanasie of hulp bij zelfdoding. Van de medisch specialisten vond 20% het aannemelijk dat ze ooit euthanasie zouden toepassen bij een patiënt met een psychiatrische ziekte. Van de huisartsen was dat 47%. Dat blijkt uit een vragenlijstonderzoek.
0 reacties

De onderzoekers bekeken in een representatieve steekproef van 2641 volwassen burgers (respons 75%) en 3000 artsen (1100 huisartsen, 400 specialisten ouderengeneeskunde, 500 psychiaters en 1000 ziekenhuisspecialisten; respons 52%) wat hun houding was ten opzichte van euthanasie en hulp bij zelfdoding bij psychiatrische ziekten.

Met de stelling ‘Ik ben van mening dat patiënten met een psychiatrische ziekte in aanmerking zouden moeten kunnen komen voor euthanasie of hulp bij zelfdoding’ was 53% van de burgers het eens, 32% was neutraal en 15% was het oneens. Bij de multivariabele analyse waren de volgende aspecten onafhankelijk geassocieerd met het antwoord: een hoog opleidingsniveau (OR 1,91; 95%-BI 1,52 tot 2,42), Nederlandse afkomst (OR 1,96; 95%-BI 1,03 tot 3,74), stedelijk gebied (OR 1,27; 95%-BI 1,02 tot 1,57, religiositeit (OR 0,28; 95%-BI 0,22 tot 0,25) en goede algemene gezondheid (OR 0,75; 95%-BI 0,59 tot 0,97).

Van de huisartsen beantwoordde 47% de vraag positief of ze het aannemelijk vonden dat ze ooit euthanasie of hulp bij zelfdoding zouden toepassen bij een patiënt met een psychiatrische ziekte tegenover 45% van de specialisten ouderengeneeskunde, 39% van de psychiaters en 20% van de ziekenhuisspecialisten. Onafhankelijk geassocieerd waren religiositeit (OR 0,42; 95%-BI 0,32 tot 0,55), vrouwelijk geslacht (OR 0,77; 95%-BI 0,60 tot 0,99) en eerder een dergelijk verzoek van een psychiatrische patiënt (OR 1,83; 95%-BI 1,07 tot 3,11).

In vergelijking met voorafgaand onderzoek neemt de acceptatie van euthanasie voor psychiatrische patiënten bij Nederlanders toe. Huisartsen blijken hierbij vaker dan psychiaters geneigd te zijn euthanasie te overwegen. Gezien het grote aantal psychiatrische patiënten op de wachtlijst bij het Expertisecentrum Euthanasie zouden huisartsen ook vaker met deze vraag te maken kunnen krijgen. 

Literatuur

  • Evenblij K, et al. Public and physicians’ support for euthanasia in people suffering from psychiatric disorders: a cross-sectional survey study. BMC Med Ethics 2019;20:62.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen