Nieuws

Meniscuslijden: opereren of oefenen?

Gepubliceerd
2 april 2017
Bij patiënten met meniscuslijden hanteren huisartsen volgens de NHG-Standaard een afwachtend beleid. Wanneer de klachten niet verbeteren, kunnen we verwijzen naar de orthopeed. Postoperatief wordt vaak geoefend met de fysiotherapeut. Een nieuwe systematische review en meta-analyse roepen de vraag op of het niet beter is eerst te gaan oefenen, en pas bij falen van deze therapie naar de orthopeed te verwijzen.
De auteurs hielden na hun search en selectie twaalf onderzoeken over die in aanmerking kwamen om het effect van oefentherapie bij meniscuslijden voor en na operatief ingrijpen te onderzoeken. De kwaliteit van de bewijsvoering was laag tot erg laag. De heterogeniteit van de onderzoeken was groot wat betreft de oorzaak van het meniscusletsel, de lokalisatie van het letsel, de duur van bestaan, de toegepaste therapieën en de uitkomstmaten (zoals functionele problemen of pijn).
Bij patiënten met meniscuslijden werd in de meta-analyse geen verschil gevonden tussen oefentherapie en chirurgisch ingrijpen. Na een operatie bleek het effect van oefentherapie op pijn en functie onduidelijk, met name op de korte termijn (
Bij patiënten die wel hinder ondervinden van (mogelijk) meniscuslijden, maar geen haast hebben met herstel of opzien tegen een orthopedische ingreep, kan oefentherapie worden aanbevolen. Met de kanttekening dat dit niet gebaseerd is op overtuigend bewijs, maar juist omdat we het eigenlijk gewoon nog niet weten.
Sjoerd Hobma

Literatuur

  • 1.Swart NM, et al. Effectiveness of exercise therapy for meniscal lesions in adults: A systematic review and meta-analysis. J Sci Med Sport 2016;19:990-8.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen