Nieuws

Migraine en cardiovasculaire ziekten

Gepubliceerd
4 juli 2018
Migraine vergroot het risico op een cerebrovasculair accident (CVA), zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Het verband met andere cardiovasculaire ziekten is echter minder bekend. Deense onderzoekers ontdekten dat patiënten met migraine niet alleen een verhoogd risico hebben op een CVA maar ook op myocardinfarct, veneuze trombose en atriumfibrilleren.
0 reacties

De onderzoekers vergeleken in een prospectief cohortonderzoek 51.032 migrainepatiënten met 51.0302 patiënten zonder migraine. Zij selecteerden migrainepatiënten met een eerste diagnose migraine in de periode van 1995 tot 2013 uit het Danish National Patient Registry. Na elke selectie van een migrainepatiënt selecteerden zij een willekeurige groep van 10 patiënten uit het Danish Civil Registration System, gematcht op leeftijd, geslacht en kalenderjaar van diagnose.

Het sterkste verband bleek te bestaan tussen migraine en ischemisch CVA (hazardratio 2,26; 95%-BI 2,11 tot 2,41), gevolgd door veneuze trombo-embolie (hazardratio 1,59; 95%-BI 1,45 tot 1,74). Verder was er een verband met myocardinfarct (1,49; 95%-BI 1,36 tot 1,64) en atriumfibrilleren of atriumflutter (hazardratio 1,25; 95%-BI 1,16 tot 1,36). Er bleek geen verband van betekenis met perifeer arterieel vaatlijden en hartfalen. Het risico op een CVA bleek het hoogst in het eerste jaar na de diagnose, bij vrouwen en bij patiënten die migraine met aura hebben. De onderzoekers voerden een Cox proportional hazards-analyse uit, waarbij ze onder andere corrigeerden voor leeftijd, geslacht en andere cardiovasculaire risicofactoren.

Migraine treft bijna 15% van de algemene bevolking. Hoe migraine de kans op cardiovasculaire ziekten vergroot, is waarschijnlijk multifactorieel bepaald. Migraine is onlangs opgenomen in de QRISK3-score, die het tienjaars risico op hart- en vaatziekten voorspelt. De NHG-Standaard Beroerte en hoofdpijn vermeldt migraine als risicofactor, maar migraine heeft geen plaats in de NHG-Standaard CVRM. Erkenning dat migraine een risicofactor is voor cardiovasculaire ziekten is nodig om de risico’s beter te kunnen inschatten.

Literatuur

  • Adelborg K, et al. Migraine and risk of cardiovascular diseases. Danisch population based matched cohort study. BMJ 2018;360. Doi:10.1136.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen