Nieuws

Minder antibioticaresistentie in eigen praktijk

Gepubliceerd
10 januari 2008

Huisartsen zijn verantwoordelijk voor 80% van het totale aantal antibioticavoorschriften in Nederland. Bij de helft van deze prescripties twijfelt men of het middel daadwerkelijk nut heeft voor de patiënt. Hoe meer antibiotica er wordt voorgeschreven, hoe meer selectie er van resistente bacteriestammen plaatsvindt. Dit weet iedere huisarts. Gelukkig staat Nederland in Europa laag op de ranglijst van antibioticavoorschrijvers. Terughoudendheid in het voorschrijven van antibiotica blijft van belang. Een onderzoek uit Wales laat fraai zien dat de individuele huisarts op praktijkniveau in staat is om antibioticaresistentie te verminderen. Gedurende 7 jaar werden van 240 huisartsen in Wales ruim 160.000 urinekweken beoordeeld. De huisartsen werden verdeeld in groepen. Huisartsen die gedurende de onderzoeksperiode minder antibiotica gingen voorschrijven en huisartsen die dat niet of minder deden. In de praktijkpopulatie van de groep huisartsen die minder gingen voorschrijven daalde de resistentie voor ampicilline met 5% en voor trimethoprim met 3,5%. Critici kunnen zeggen dat deze vermindering de moeite om minder antibiotica voor te schrijven niet waard is. De auteurs verwerpen deze kritiek met het argument dat wanneer de huisarts het verminderde voorschrijfgedrag kan volhouden de resistentie van bacteriën uit de tractus urogenitalis steeds verder zal dalen. Dit onderzoek toont in ieder geval aan dat minder antibiotica voorschrijven in de huisartsenpraktijk daadwerkelijk een gunstig effect heeft op de resistentie van bacteriën binnen de eigen praktijkpopulatie. Dan weet u voor wie u het doet. (HU)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen