Alle nummers
Archief tijdschrift

2008, nummer 1

Jaargang
51

Nieuws

 • Huisartsinterventie bij overspannenheid

  Een tijd geleden las ik het artikel over de aanpak van overspanning (H&W 2007;50:238-44). Het is voor een huisarts prettig om te lezen dat hij het zo gek nog niet doet: afgezet tegen een intensief behandelprotocol is er geen verschil op harde eindpunten zoals werkhervatting of klachtenreductie!…

 • Laat het kind aan het woord

  Engelse onderzoekers analyseerden video-opnames van spreekuurcontacten met kinderen van 6 tot 12 jaar en hun begeleidende ouder of verzorger. De kinderen zeiden meestal niet veel: slechts 5% van alle verbale uitingen tijdens het consult waren van het kind afkomstig. De onderzoekers gingen op zoek…

 • Casus aios

  De term aios voor een huisarts-in-opleiding begint zoetjesaan redelijk ingeburgerd te raken. Maar wie veel in wandelgangen vertoeft, stuit soms op begripsverwarring en uitspraakproblemen. Een gesprek met Lourens Kooij, algemeen secretaris van de Huisartsen en Verpleeghuisartsen Registratie…

 • Niet alleen blauwe plekken. De rol van de huisarts bij consultatie voor fysiek geweld

  Eerder onderzoek van de Peilstations toonde aan dat slachtoffers van geweld vaker dan gemiddeld naar de huisarts gaan, ook met klachten die niet direct aan geweld gerelateerd zijn. Daders van fysiek geweld zijn in overgrote meerderheid mannen. Geweld tegen mannen wordt meestal gepleegd door…

 • Wat werkt?

  Iedere hulpverlener wil van tijd tot tijd weten wat het effect is van zijn of haar handelen. Dat dat niet eenvoudig is, bewijst de stroom van literatuur op dit gebied en de vaak tegenstrijdige conclusies daaruit. Sjef de Vries is psycholoog en sinds vele jaren werkzaam als gezinstherapeut. Hij is…

 • Eetstoornissen herstellen

  De laatste jaren verschijnen veel boeken over eetstoornissen. Hoe onderscheidt deze gids zich van al die andere boeken? Ten eerste is de schrijfster deskundige: ze doet al jaren onderzoek naar de preventie en herstelmogelijkheden van eetstoornissen. Zij is bovendien universitair docent Klinische…

 • Medische missers…

  Tot grote ergernis van mijn huisgenoten ben ik een zap-fan. Dat betekent dat ik zowel de intriges van de detective, het scoreverloop van Ajax-Feyenoord als de highlights van een paar informatieve programma’s tegelijk probeer te volgen. Nadeel is natuurlijk wel dat in de detective regelmatig…

 • Huisarts verspreider van MRSA?

  Het risico om besmetting met meticilline resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) op te lopen wordt vooral geassocieerd met het ziekenhuis, en dan vooral buiten Nederland. De laatste tijd zijn er steeds meer berichten over de opkomst van ‘community acquired’ MRSA. Nu is uit een representatieve…

 • Het ‘lunapark’ van Marck Eyck

  In een serie gaat In de praktijk in op het perspectief van de huisarts die toe is aan een nieuwe stap in zijn carrière. In vorige afleveringen was het woord aan Cor van Ree (over huisarts en farmacotherapie, het thema van het NHG-Congres 2007) en Rob Keijzer, huisarts, bestuurslid…

 • Van, voor en door

  ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid: Ik wil dat dit lied klinkt als een gefluit,’ de beginregels van Gorters Mei. Aan de komst van een nieuwe lente is hard gewerkt met als resultaat een structuur die de onafhankelijkheid van de redactie bevordert en mogelijkheden biedt om nog professioneler…

 • Beïnvloeding van de ziekenhuiszorg

  Dit is de vierde aflevering in een serie van vijf artikelen over het NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen , dat is uitgebracht als uitwerking van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2012. De aanbevelingen uit het Standpunt richten zich vooral op ouderen met complexe problematiek. Zij…

 • Screenen op osteoporose?

  Het is niet toegestaan om patiënten in de huisartsenpraktijk te screenen op een bepaalde kwaal als daar straling bij te pas komt. Volgens de Wet op het Bevolkingsonderzoek behoeft dergelijk onderzoek goedkeuring van de minister. Die laat zich daartoe adviseren door een commissie van de…

 • De ethiek van XXLarge: lof der matigheid

  Het alsmaar uitdijende obesitasprobleem leidt tot allerlei ethische vragen over schuld, schande, schade, schaamte en schoonheid. Deze werden recentelijk door Inez de Beaufort belicht in de Erasmus MC-lezing. Dikke mensen worden gemakkelijk gehouden voor lui en moreel slap. Een dik uiterlijk is…

 • Ezels die olifanten over het hoofd zien

  Te midden van alle consternatie over de cardiovasculaire veiligheid van rosiglitazon en pioglitazon vergeet men gemakkelijk dat de effectiviteit van deze middelen op klinische eindpunten nog niet ordentelijk is aangetoond. Naar aanleiding van de meta-analyse van Lago et al. vragen enkele…

 • Vooralsnog geen visites door apotheker

  Wiersma trekt in een journaalbericht de adviesrol van apothekers in twijfel aan de hand van een tweetal onderzoeken in de BMJ. Het betrof onderzoeken over huisvisites om voorlichting te geven over leefstijl en medicatiegebruik aan patiënten met hartfalen. Naar ons idee zeggen de genoemde…

 • Minder antibioticaresistentie in eigen praktijk

  Huisartsen zijn verantwoordelijk voor 80% van het totale aantal antibioticavoorschriften in Nederland. Bij de helft van deze prescripties twijfelt men of het middel daadwerkelijk nut heeft voor de patiënt. Hoe meer antibiotica er wordt voorgeschreven, hoe meer selectie er van resistente…

Wetenschap

 • Langetermijneffecten van leefstijlinterventies bij patiënten met een gestoorde glucosetolerantie

  Diabetes mellitus is een steeds groter wordend probleem. Vanwege de ernst van de aandoening, is het van groot belang om bij mensen met een verhoogd risico dit risico te beperken. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor huisartsen en praktijkondersteuners. De NHG-Standaard Diabetes…

 • Geen screening naar asymptomatische bacteriurie bij vrouwen met diabetes

  Diabetes mellitus (DM) is een veel voorkomende aandoening in de huisartsenpraktijk. Diabetische nefropathie is een van de complicaties van deze aandoening. Volgens dit onderzoek is er geen reden voor screening op, dan wel behandeling van asymptomatische bacteriurie bij patiënten met DM,…

 • De zakelijke huisarts en de niet-mondige patiënt: veranderingen in communicatie

  De positie van de patiënt ten opzichte van de arts is de afgelopen decennia gelijkwaardiger geworden, zowel formeel (WGBO) als door een toenemend consumentisme. De biopsychosociale, patiëntgerichte benadering wordt langzamerhand gemeengoed. Anderzijds is in de gezondheidszorg de nadruk op…

 • Helpen huisstofmijtwerende hoezen?

  Inflammatie is het onderliggende pathofysiologische mechanisme bij astma en dit leidt tot een variabele beperking in de luchtstroom, wat zorgt voor klachten. Inhalatiecorticosteroïden (ICS) bestrijden de inflammatie en vormen daarom de hoeksteen in de behandeling van astma. 2-5 Vanwege…

 • Acuut enkelbandletsel

  Enkelbandletsel is de meest voorkomende blessure van het bewegingsapparaat. Operatie en immobilisatie zijn geen gangbare behandelingen meer. Alleen van medicatie is bewezen dat het een meerwaarde heeft boven een placebo. Voor behandeling met een externe steun om het gewricht…

 • Preventie in de huisartsenpraktijk: kom in beweging!

  Er is toenemende aandacht voor preventie. Huisartsen doen al veel aan preventie via richtlijnen en preventieprogramma’s, met positieve resultaten. Ontwikkelingen in de eerste lijn vergroten de mogelijkheden voor een doelmatig preventieaanbod vanuit de huisartsenpraktijk, en…

 • Het preconceptieconsult

  De gezondheidsraad beveelt aan om iedereen met kinderwens preconceptiezorg aan te bieden. Bij de vele initiatieven om dit te ontwikkelen en uit te voeren speelt de huisarts nog geen (belangrijke) rol. De tijd is rijp dat huisartsen zich bezinnen op hun rol bij preconceptiezorg. …

Praktijk

 • Een bezoek aan enkele workshops

  Workshopleiders Joop Bouma (onderzoeksjournalist) en Hans van der Linde (huisarts) maken alarmerend duidelijk dat de invloed van de farmaceutische industrie op ons voorschrijfgedrag heel ver gaat. Daarbij maakt de industrie vaak gebruik van de diensten van een ‘medical opinion leader’(Mol), die…

 • Een gezondere leefstijl voor vrouwelijke migranten met chronische pijnklachten

  Fysiotherapeuten en oefentherapeuten hebben met het migrantenprotocol een handvat om laagopgeleide allochtone vrouwen met aspecifieke pijnklachten naar een gezondere leefstijl te coachen. De samenwerking in de wijken tussen professionals van verschillende sectoren van Gezondheidszorg &…