Nieuws

Minder boulimia nervosa, maar niet minder binge eating

Gepubliceerd
23 februari 2016

Anorexia nervosa en boulimia nervosa zijn wereldwijd voorkomende aandoeningen met hoge ziektelast en mortaliteit. Om te weten of deze stoornissen in Nederland af- of toenemen werd de incidentie gemeten in de Nivel peilstations tussen 1985 en 2009. De incidentie van anorexia bleek stabiel maar die van boulimia toont een dalende trend.

Eetstoornissen komen veel voor, vooral bij jonge vrouwen. In ontwikkelingslanden komen eetstoornissen meer voor naarmate de welvaart en de verstedelijking toenemen. Of de incidentie in Westerse landen stijgt is onduidelijk. In de peilstations van het NIVEL evalueerden onderzoekers het voorkomen van eetstoornissen in de Nederlandse huisartsenpraktijk tussen 1985 en 2009. In 1985 stonden alleen anorexia nervosa (AN) en boulimia nervosa (BN) in de destijds geldende DSM III en alleen deze diagnoses zijn gemeten. In de onderzoeksperiode kregen de huisartsen van de peilstations brieven en nascholingen over eetstoornissen, en een psychiater beoordeelde alle nieuwe diagnoses van AN en BN op basis van het medisch dossier.

Het bleek dat het aantal nieuwe diagnoses van BN afnam, terwijl de incidentie van AN stabiel was. De incidentie van BN nam duidelijk af in de afgelopen drie decennia (van 8,6 per 100.000 persoonsjaren in de jaren ’80, tot 6,1 in de jaren ’90, en 3,2 in de 20e eeuw. De incidentie van AN was in deze drie periodes respectievelijk 7,4, 7,8 en 6,0 per 100.000 persoonsjaren.

Mogelijke verklaringen voor de afname van BN is dat mensen voor deze aandoening makkelijker zelfhulp vinden op internet. Bovendien blijkt uit andere gegevens dat BN mogelijk vervangen is door een andere eetstoornis, namelijk ‘binge eating’ zonder purgeren (zelfopgewekt braken of laxeren), die in de huidige DSM onder de ‘eetstoornissen niet anders omschreven’ valt. Mogelijk speelt het gewoner worden van overgewicht een rol bij het feit dat binge eating nu vaak zonder purgeren voorkomt.

Smink FR, et al. Three decades of eating disorders in Dutch primary care: decreasing incidence of bulimia nervosa but not of anorexia nervosa. Psychol Med. 201516:1-8.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen