Nieuws

Minder is vaak al genoeg

Gepubliceerd
7 december 2015

Patiënten willen nog wel eens verwezen worden naar een tertiaire opleidingskliniek omdat ze denken dat daar de beste medische zorg geboden wordt. Voor hoogrisicopatiënten die acuut op een cardiologische IC opgenomen worden met ernstig hartfalen of na een acute hartstilstand, lijkt dit minder waar te zijn. Deze patiënten leken beter af te zijn als er op het moment van opname minder ervaren stafmedewerkers waren dan het gebruikelijke aantal.

Tot deze conclusie komen Jena et al. op basis van sterftestatistieken na een opname voor een AMI, hartfalen of een hartstilstand. Ze vergeleken gedurende tien jaar de 30-dagen mortaliteit voor een acute opname tijdens de afwezigheid van een deel van de cardiologische seniorstafleden wegens het jaarcongres van de American Heart Association met opnames waarbij er een normale bezetting was. Ze vergeleken 8570 opnames gedurende 82 congresdagen met 57471 opnames op 492 dagen dat er een normale bezetting was. Bij opname was er geen verschil wat betreft ernst en patiëntkenmerken tussen beide groepen.

Voor hoogrisicopatiënten bleek de 30-daagse sterfte voor hartfalen 17% te zijn tijdens de afwezigheid van een deel van de stafleden en 25% bij volledige bezetting. Bij acute hartstilstand was de mortaliteit 59% bij onvolledige bezetting en bijna 69% bij volledige bezetting. Voor opnames in verband met een AMI was de sterfte in beide situaties hetzelfde. De verschillen waren statistisch significant en veranderden niet na correctie voor de gebruikelijke confounders. Verder valt op dat er minder frequent een stent geplaatst werd bij onderbezetting (20%) dan bij normale bezetting (28%). 

Voor het gevonden verschil zijn verschillende verklaringen mogelijk. De meest voorzichtige conclusie is dat het geen verschil maakt voor de kwaliteit van  de zorg of  een deel van de cardiologische staf al dan niet aanwezig is. De hypothese was immers dat het wel verschil zou uitmaken en die kan, gezien de significante bevindingen, verworpen worden. Er is ook wat  voor te zeggen dat meer zorg niet altijd betere zorg is. Mag het dan niet ook een keer een beetje minder zijn?

Jena AB, et al. Mortality and Treatment Patterns Among Patients Hospitalized With Acute Cardiovascular Conditions During Dates of National Cardiology Meetings. JAMA Intern Med 2015;175:237-44.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen