Nieuws

Minder is (vaak) meer

Gepubliceerd
8 september 2014

Hoe intensief moet je bij patiënten met diabetes mellitus type 2 de bloedsuikers verlagen? De NHG-Standaard Diabetes mellitus 2 adviseert om met iedere patiënt een individueel behandelplan af te spreken en geeft daarbij een bovengrens voor het HbA1c aan van 64 mmol/mol. Sandeep et al. komen tot de conclusie dat die bovengrens bij patiënten van 50 jaar en ouder die metformine gebruiken opgetrokken kan worden naar 75 mmol/mol.

Onlangs publiceerden zij in de JAMA de resultaten van een door hen ontwikkeld rekenmodel. Aan de hand van dit model berekenden zij de effecten van het verlagen van het HbA1c op micro- en macrovasculaire complicaties. Daarnaast bekeken ze ook wat de nadelige effecten waren van de ingestelde behandeling. Al deze effecten werden tezamen uitgedrukt in quality adjusted lifeyears (QALY’s). Gunstige effecten op de uiteindelijke kwaliteit van leven werden vooral gezien bij jongere patiënten. Een levenslange verlaging van het HbA1c van 69 naar 48 zal bij een 45-jarige ongeveer 330 extra dagen in goede gezondheid opleveren, voor een 65-jarige zijn dat er nog maar 100 en voor een 75-jarige slechts 38 extra dagen in goede gezondheid.

Naarmate de patiënt een negatievere houding heeft ten aanzien van bijwerkingen, zal dat ook een negatieve invloed hebben op de uiteindelijke winst aan extra dagen in goede gezondheid. Om jarenlang insuline te spuiten voor een paar extra weken leven in gezondheid, is een keuze die patiënten goed kunnen begrijpen. Door de kosten en baten van bloedsuikerregulering uit te drukken in QALY’s, kunnen we patiënten beter adviseren. Dan zal minder behandelen al snel blijken te resulteren in meer kwaliteit van leven.

Sandeep V, et al. Effect of patients’ risks and preferences on health gains with plasma glucose level lowering in type 2 diabetes mellitus. JAMA Intern Med 2014;174(8):1227-1234.

Foto: Luiscar74/Shutterstock

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen