NHG Forum

‘Minder werkdruk ANW, maar ook op spreekuur’

Gepubliceerd
2 augustus 2022
Hoe ondersteunt het 65-jarige NHG de huisartsen bij spoedzorg en triage? Huisarts Aria Sana, NHG-Programmamanager Spoedzorg, werkt aan kwaliteit van de spoedzorg en maakt zich sterk voor werkdrukvermindering, zowel in de ANW-zorg als in de dagpraktijk.
0 reacties
Aria Sana
Aria Sana is programmamanager Spoedzorg bij het NHG.

Wat doet het programma Spoedzorg?

Aria Sana, programmamanager Spoedzorg: ‘Ons doel is huisartsen ondersteunen bij spoedzorg en triage, zowel op de HAP als in de dagpraktijk. We hebben 3 hoofdtaken, die nauw met elkaar verbonden zijn:

  • beleid ontwikkelen

  • kwaliteit bevorderen

  • implementatieproducten maken.

Beleid ontwikkelen we bijvoorbeeld door landelijke samenwerking, zoals in de projectgroep voor ANW-werkdrukvermindering en het Bestuurlijk Overleg ANW-zorg, en toen we met 10 andere partijen in 2020 het Kwaliteitskader Spoedzorgketen bepaalden, met kwaliteitsnormen vanuit het perspectief van de patiënt. We hebben vast overleg met de Nederlandse Triage Standaard (NTS) en werken samen met Schola Medica, SpoedHAG, PalHAG en IQ Healthcare, en met partnerorganisaties in de zorgketen, zoals LHV en InEen. Kwaliteit bevorderen we bijvoorbeeld door de paragrafen over spoedzorg te reviseren in alle NHG-richtlijnen en e-learnings. Implementatieproducten zoals de TriageWijzer en de ABCDE-kaart maken we om te zorgen dat huisartsen gemakkelijker aan al die kwaliteitsnormen kunnen voldoen.

Nieuw is de Palliatieve Spoedkaart, ontstaan vanuit ideeën van NHG-leden, zoals Ivana van der Geest. Zij schreef als derdejaars aios voor haar opleidingsproject een praktijkverbeterplan over acute klachten bij patiënten die palliatieve zorg ontvangen en stapte met haar ideeën naar het NHG. Inmiddels ben ik samen met de PalHAG bezig aan de afrondende fase van een Overzicht Medicatie in acute palliatieve situaties. Als bronnen gebruiken we uiteraard de NHG-richtlijnen. Waar die niet voorzien in aanbevelingen, gebruiken we Pallialine-richtlijnen die geautoriseerd zijn door, of afgestemd zijn met het NHG.

Voor de hoge werkdruk tijdens de ANW-uren hebben we de afgelopen jaren met ketenpartners LHV, InEen en VPH gezocht naar oplossingen, bijvoorbeeld door te bepalen wat écht spoed is in de nachtzorg. Voor de spoedzorg besteden we veel aandacht aan het up-to-date houden en gebruiksvriendelijker maken van de TriageWijzer.’

Wat vinden de gebruikers van de TriageWijzer?

‘Eind 2021 reageerden maar liefst 500 gebruikers op onze enquête over de TriageWijzer. Gebruikers van de TriageWijzer zijn vooral (64%) doktersassistenten in de dagpraktijk en triagisten op de HAP, die hem gebruiken als naslagwerk, en in mindere mate (14%) triagisten in opleiding en docenten, die hem gebruiken als lesstof. De meesten zijn tevreden over de TriageWijzer, zowel over de boekversie als over de digitale versie. Maar ze noemen ook verbeterpunten. De verbetering van de zoekfunctie waarderen de gebruikers. Die willen we verder verbeteren, ook met suggesties uit de enquête. Bijvoorbeeld beter kunnen zoeken via zoektermen. Misschien gaan we ook de vormgeving van het boek versus digitaal meer uniformeren.

In het boek misten gebruikers de advieskaarten, bijvoorbeeld die over Pilgebruik en Slaapproblemen. Die hebben we in 2020 bewust weggehaald uit de TriageWijzer, want ze kunnen beter de informatie van Thuisarts.nl gebruiken. Die wordt vaker geactualiseerd. Voor gebruikers was dat lastig omdat ze eerst de digitale TriageWijzer moesten afsluiten om een Thuisarts.nl-pagina te kunnen openen. Dat hebben we verholpen met een koppeling met Thuisarts.nl, zodat je de TriageWijzer niet meer hoeft te verlaten.’

Wat zijn jullie toekomstplannen?

‘Wij zouden de TriageWijzer graag zodanig willen aanpassen dat de dagpraktijk die vaker gaat gebruiken voor triage. Je kunt bijvoorbeeld een applicatie toevoegen die de urgentie berekent wanneer de assistente de gegevens invult. Vaker systematische triage in de dagpraktijk zie ik als een grote kans om de werkdruk van huisartsen te verminderen terwijl je patiënten de beste zorg blijft bieden. De juiste zorg op het juiste tijdstip zou kunnen bijdragen aan minder volle spreekuren. Want een patiënt met sinds 1 dag keelpijn zonder alarmsymptomen hoeft niet op dezelfde dag op het spreekuur beoordeeld te worden omdat de assistente met zelfzorgadviezen de klachten kan afhandelen. Bovendien helpt het gebruik van de TriageWijzer om te zorgen dat in de dagpraktijk alle doktersassistentes dezelfde taal spreken.’

Het zomerthema van NHG 65 jaar is: haal meer uit de TriageWijzer. Doktersassistente Maud van Vliet en huisarts Aleem Yaqub vertellen in een podcastinterview op nhg65jaar.nl hoe zij de TriageWijzer inzetten in de praktijk.

De podcast is vanaf medio augustus te beluisteren.

Interesse in de vacature programmamanager Spoedzorg of een andere NHG-vacature?

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen