Nieuws

Mindfullness voor vrouwen met borstkanker

Gepubliceerd
16 september 2019
Mindfullness is al jaren populair. Uit een recente cochranereview blijkt nu dat mindfullness bij vrouwen met borstkanker een weliswaar klein maar positief effect heeft op welbevinden, angst en depressie. Patiënten kunnen daar hun voordeel mee doen.
0 reacties

Deze cochranereview beoordeelt het effect van mindfullness op korte termijn (tijdens en meteen na mindfullness), op middellange termijn (na maximaal 6 maanden) en op lange termijn (na maximaal 24 maanden). Voor deze meta-analyse kwamen 10 RCT’s in aanmerking met in totaal 1571 deelnemers die een behandeling van borstkanker hadden voltooid.

Op korte termijn vermindert mindfullness vermoeidheid (gestandaardiseerd gemiddeld verschil (GGV) -0,50; 95%-BI -0,86 tot -0,14), reduceert depressieve symptomen (GGV -0,54; 95%-BI -0,86 tot -0,22), vermindert waarschijnlijk ook enigszins angst (GGV -0,29; 95%-BI -0,50 tot -0,08) en verbetert de slaapkwaliteit (GGV -0,38; 95%-BI -0,79 tot 0,04). Op middellange termijn vermindert mindfullness angst (GGV -0,28; 95%-BI -0,49 tot -0,07) en depressie (GGV -0,32; 95%-BI-0,58 tot -0,06) enigszins. Op middellange termijn leidt mindfullness niet tot verschil in vermoeidheid en op lange termijn is er geen verschil in angst of depressie. Er waren voor de lange termijn geen gegevens beschikbaar over vermoeidheid of slaapkwaliteit. In geen enkel onderzoek werden ongewenste effecten gemeld. De kwaliteit van het bewijs is echter matig: het ging om kleine patiëntenaantallen en de heterogeniteit was groot.

De NHG-Standaard Borstkanker zegt niets over hoe huisartsen moeten omgaan met de impact van borstkanker op het welbevinden. Aandacht hiervoor is een belangrijke stap, naast alle aandacht voor medische zaken. Eerder dit jaar verscheen een nieuwsbericht in H&W over de toegevoegde waarde van yoga bij borstkanker. Waarschijnlijk geldt dat, zeker voor de korte termijn, ook voor mindfullness en kan de patiënte samen met de huisarts goed bepalen of ze baat kan verwachten van mindfullness.

Literatuur

  • Schell LK, et al. Mindfulness-based stress reduction for women diagnosed with breast cancer. Cochrane Database Syst Rev 2018;10:CD009927.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen