Nieuws

Mismatch toch raak bij griepprik

Gepubliceerd
10 april 2007

Griepvaccinatie helpt, zelfs tijdens een seizoen waarin de circulerende virussen afwijken van de viruscomponenten die in het griepvaccin zijn opgenomen. Tot nu toe nam men aan dat een dergelijke ‘mismatch’ zou leiden tot een verminderde effectiviteit. Onderzoekers in Amerika deden in het seizoen 2004-2005 een groot placebogecontroleerd onderzoek onder 1247 gezonde volwassenen (18-65 jaar) met geïnactiveerd vaccin en met een levend (intranasaal) vaccin. De effectiviteit, dat wil zeggen reductie van de kans op door laboratorium bevestigde ziekte door het influenzavirus, was 77% voor geïnactiveerd en 57% voor levend intranasaal vaccin. De auteurs geven echter geen details over de onderzochte symptomen en het effect op de totale ziektelast (respiratoire en algemene symptomen) tijdens het seizoen. Ook vermelden zij niet hoe vaak het om ernstige ziekte en complicaties zoals ziekenhuisopnames ging. Als je ieder door influenza veroorzaakt symptoom als klinisch relevant beschouwt, is het NNT in het onderzoek 18 voor geïnactiveerd vaccin. Voor het levende vaccin was het verschil tussen placebo en vaccin niet significant. Dat influenzavaccinatie effectief is bij het voorkomen van een infectie door influenza is al langer bekend: de reductie van de kans op een infectie is ongeveer 70%. Dat wordt in dit onderzoek opnieuw bevestigd. Twijfels blijven er als je kijkt naar het effect op alle influenza-achtige ziektebeelden in het seizoen; dan lijkt ongeveer 30% het meest optimistische antwoord. Hopelijk verschaffen de auteurs nog informatie over de klinische effectiviteit. Al met al is het overigens zeer onwaarschijnlijk dat het vaccin kosteneffectief was in het onderzochte seizoen. (HB)

Literatuur

  • 1.Ohmit SE, et al. Prevention of antigenically drifted influenza by inactivated and live attenuated vaccines. N Engl J Med 2006;24:2513-22.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen