Wetenschap

Moeten we screenen op vitamine-D-deficiëntie bij niet-westerse zwangeren?

Gepubliceerd
10 maart 2008

Vraagstelling

Hoe hoog is de prevalentie van vitamine-D-deficiëntie bij zwangeren van verschillende etnische achtergronden?

Betekenis voor huisarts en patiënt

In onze multiculturele samenleving in Nederland lijkt specifiekere kennis over veel voorkomende aandoeningen bij migranten gewenst, met name in de grote steden. Een van deze aandoeningen is vitamine-D-deficiëntie. In onderzoek is aangetoond dat zwangere niet-westerse vrouwen vaak vitamine-D-deficiëntie hebben. De eventuele gevolgen van een vitamine-D-deficiëntie voor moeder en kind zijn aanzienlijk, zoals verhoogde botafbraak, osteomalacie en myopathie bij de moeder en verminderde botmineralisatie en congenitale rachitis bij de foetus. Er bestaat nog geen NHG-Standpunt over dit onderwerp; wel adviseert het voedingscentrum een extra vitamine-D-intake.2Gezien de bovenstaande gevolgen lijkt het wenselijk om zwangere niet-westerse vrouwen te screenen.

Korte beschrijving

Inleiding Vitamine-D-deficiëntie is een veel voorkomende aandoening bij personen met een donkere huidskleur die leven in noordelijke gebieden. Vitamine D wordt in de huid gemaakt onder invloed van zonlicht. Dit proces is minder effectief bij een donkere huidskleur door absorptie van uv-licht door pigment. Andere factoren die meespelen zijn de bedekking van de huid en lage vitamine-D-intake met de voeding. Zwangeren hebben meer vitamine D nodig dan niet-zwangeren. Het doel van het onderzoek is het vaststellen van het voorkomen van vitamine-D-deficiëntie vroeg in de zwangerschap bij vrouwen van verschillende etnische afkomst.1 Patiëntenpopulatie Bij het onderzoek zijn 358 zwangere vrouwen betrokken van westerse, Turkse, Marokkaanse en andere niet-westerse afkomst vanuit verschillende verloskundige praktijken in Den Haag. Onderzoeksopzet Men bepaalde het serum 25-hydroxyvitamine-D-gehalte als toevoeging bij de standaardbloedtest in de twaalfde week van de zwangerschap. Daarnaast verzamelden de onderzoekers aanvullende gegevens over het gebruik van tabak, alcohol en drugs en over bestaande infectieziekten. Primaire uitkomstmaat Serumconcentratie 25-hydroxyvitamine-D; de grenswaarde voor een vitamine-D-deficiëntie werd gesteld op een serumconcentratie &lt 25 nmol/L. Resultaten Van de 358 vrouwen was 29% van westerse afkomst, 22% van Turkse en 19% van Marokkaanse afkomst. De leeftijd varieerde van 17 tot 42 jaar. De concentratie 25-hydroxyvitamine-D bleek significant samen te hangen met de etnische groep. Referentie was de groep westerse vrouwen (deficiëntie bij 8%). Een deficiëntie bleek voor te komen bij 84% van de Turkse vrouwen (p &lt 0,001), 81% van de Marokkaanse vrouwen (p &lt 0,001) en 59% van de vrouwen met een andere niet-westerse afkomst (p &lt 0,001). De relatie tussen vitamine-D-gehalte en etnische afkomst werd niet beïnvloed door leeftijd, seizoen van bloedafname, sociale status, roken, alcohol en/of drugsgebruik of een infectieziekte. Conclusie van de onderzoekers De prevalentie van vitamine-D-deficiëntie bij niet-westerse zwangeren is zeer hoog en is mogelijk nog hoger dan dit onderzoek aantoont, gezien de bestaande discussie over het omhoog bijstellen van de grenswaarde van 25 nmol/L. De onderzoekers adviseren screening op vitamine-D-deficiëntie bij alle niet-westerse zwangere vrouwen en eventueel behandeling, gezien de consequenties voor moeder en kind. Bewijskracht Individueel cohortonderzoek: 2b.3

Linda Barbier en Arie Knuistingh Neven

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen