Nieuws

Mortaliteit van nieuwe, oudere diabetespatiënten slechts gering verhoogd

Gepubliceerd
10 oktober 2006

De mortaliteit van diabetespatiënten die na hun zeventigste jaar diabetes krijgen is slechts een klein beetje hoger dan van hun ‘gezonde’ leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit een systematische review door Engelse onderzoekers. De mortaliteit van diabetespatiënten is hoger dan van gezonde leeftijdsgenoten. Dat uitgangspunt is een van hoekstenen van de behandeling van diabetespatiënten. De onderzoekers vonden 14 onderzoeken (retrospectieve historische onderzoeken en prospectieve cohortonderzoeken) waarbij de mortaliteit van patiënten met diabetes na hun zestigste jaar was gevolgd. Het relatieve risico van mannen bij wie de diabetes tussen de 60 en 70 jaar is vastgesteld was 1,38 (95%-BI 1,08-1,76). Bij mannen met een beginleeftijd van hun diabetes >70 jaar was het relatief risico op ‘voortijdig’ overlijden 1,13 (95%-BI 0,88-1,45). Bij vrouwen was er eenzelfde trend (RR 1,40 respectievelijk 1,19). Bij enkele onderzoeken was de mortaliteit alleen in beperkte tijd (1-5 jaar) na de diagnose hoger en bij de heel oude patiënten (>80 jaar) is er waarschijnlijk geen toename aan mortaliteit. Diabetes op oudere leeftijd kent dus een iets hogere mortaliteit, maar het risico is aanzienlijk lager dan vroeger geschat en zeker lager dan de mortaliteit in de totale groep oudere diabetespatiënten. In die laatste groep zitten immers patiënten met een aanzienlijk langduriger ziektegeschiedenis. Differentieer uw behandeling en voorlichting naar de verschillende startleeftijden van diabetes, zou dus een van de lessen van dit onderzoek kunnen zijn. (JZ)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen