Nieuws

Muziektherapie bij dementie

Gepubliceerd
2 oktober 2018
Muziektherapie bij patiënten met dementie kan de kwaliteit van leven verhogen en angst en depressie verminderen. Dat blijkt uit een Cochrane-review naar de effecten van muziektherapie op bijna 900 patiënten met dementie die in een zorginstelling verblijven.
0 reacties

De auteurs selecteerden gerandomiseerde onderzoeken waarin de muziektherapie werd gegeven door een gekwalificeerde muziektherapeut en ten minste vijf sessies bedroeg. De therapie kon zowel actief zijn (muziek maken) als receptief (muziek luisteren). De controlegroep kreeg de gebruikelijke zorg of interventies zonder muziek. Van de 21 geïncludeerde onderzoeken ging het bij zeven om individuele therapie.

Aan het einde van de therapie bleek de kwaliteit van leven te zijn verbeterd (gestandaardiseerd gemiddeld verschil 0,32; 95%-BI 0,02 tot 0,62) en angst en depressie te zijn verminderd (verschil respectievelijk -0,43; 95%-BI -0,72 tot -0,14 en -0,27; 95%-BI -0,45 tot -0,09). De grootte van de gevonden verschillen laat zien dat het hoogstens om een matig effect gaat. De onderzoekers vonden geen effect van muziektherapie op geheugen, agitatie en agressie. Door gebrek aan gegevens zijn de langetermijneffecten onduidelijk. Ook is muziektherapie in de thuissituatie, belangrijk voor de eerste lijn, niet onderzocht.

Volgens de NHG-Standaard Dementie zou de inzet van muziek slechts patiënten met apathie activeren. De resultaten van de huidige Cochrane-review laten zien dat muziek breder kan worden ingezet bij patiënten met dementie die in een zorginstelling verblijven. Of dit ook geldt voor de thuiswonende patiënt met dementie is onduidelijk.

Literatuur

  • Van der Steen JT, et al. Music-based therapeutic interventions for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev 2018;7:CD003477. DOI: 10.1002/14651858.CD003477.pub4.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen