Nieuws

Naar minder onnodige zorg

Gepubliceerd
6 juli 2020
Huisartsen kunnen een belangrijke rol spelen bij het tegengaan van ‘onnodige zorg’: zorg die wordt toegepast hoewel onze standaarden het afraden. Huisartsen zijn zich bewust van dit verschijnsel en zijn gemotiveerd om onnodige zorg te verminderen, maar daarbij hebben ze wel ondersteuning nodig. Dat blijkt uit een recent Nederlands onderzoek.
2 reacties
Water naar de zee
Huisartsen zijn zich bewust van 'onnodige zorg', maar willen graag een goede arts-patiëntrelatie behouden door hun patiënt 'iets' aan te bieden in plaats van alleen af te wachten.

Het doel van dit onderzoek was om de ervaringen van Nederlandse huisartsen met onnodige zorg in kaart te brengen. De onderzoekers hielden daarvoor een enquête onder huisartsen met vragen over bijvoorbeeld het voorschrijven van antibiotica zonder duidelijke indicatie, het aanvragen van röntgenfoto’s bij lagerugklachten (eigenlijk altijd overbodig) en het aanvragen van vitamine B12-tests zonder duidelijke indicatie. In totaal reageerden 182 (37%) van de 500 willekeurig geselecteerde huisartsen. Van de respondenten gaf 67% aan dat in hun praktijk regelmatig onnodige zorg wordt toegepast. Daarbij zag 57% negatieve gevolgen, met name bijwerkingen van medicatie. Uit de enquête bleek verder dat patiëntgebonden factoren meestal de oorzaak zijn van onnodige zorg, maar huisartsen willen graag een goede arts-patiëntrelatie behouden door hun patiënt ‘iets’ aan te bieden in plaats van alleen af te wachten. Ook tijdgebrek speelt daarbij een belangrijke rol. 

De respondenten vinden het belangrijk om patiënten goed te informeren over de waarde van tests en behandelingen. Meer tijd voor de patiënt, intercollegiaal overleg (DTO, FTO), meer aandacht voor onnodige zorg in de opleiding en nascholingen, informatie via zowel lokale als landelijke media en websites (Thuisarts.nl) kunnen helpen om onnodige zorg terug te dringen. 

Literatuur

  • Kool RB, et al. Identifying and de-implementing low-value care in primary care: the GP’s perspective—a cross-sectional surve. BMJ Open 2020;10:e037019.

Reacties (2)

Niels Rossen 14 juli 2020

Wat is "onnodige zorg"?

Als we vraaggestuurde zorg aan onze patiënten aanbieden, vanuit de moderne gedachte dat de patiënt gelijkwaardig in de behandelrelatie betrokken zou moeten worden, dan is zorg buiten de nhg standaard ook nodige zorg als de patiënt die zorg zelf nodig vind.

De term 'onnodige zorg' zou dus opnieuw gedefinieerd moeten worden. Bijvoorbeeld als die zorg, die we vanuit collectieve financiering niet meer zouden willen vergoeden, omdat dit zorg consumptie is, op verzoek van (en betaald door?) de patiënt zelf. 

Mijns inziens is de discussie over het begrip van wat "zinnige zorg" zou zijn, dus afhankelijk van medische argumenten (wetenschappelijk bewijs), maar ook van de zorg consumptie wensen van onze patiënten, en de politieke discussie over wat wel / niet collectief vergoed mag worden .

Pas na deze discussie kunnen we de vraag beantwoorden of het überhaupt wenselijk en/of mogelijk is, om het zorg volume te beheersen of terug te dringen. Want dat is de echte onderliggende vraag?! 

Peter van Hasselt 14 juli 2020

Een belangrijk punt van aandacht: terugdringen van onnodige zorg; zie ook het artikel in MC 28/29 dd 09-07-20 van Wink de Boer: "Betere en zinnige zorg na de coronatijd" 

Verder lezen