Nieuws

Nabestaanden van suïcideslachtoffers

Gepubliceerd
10 juni 2007

Nabestaanden van suïcide hebben een verhoogde kans op psychiatrische pathologie. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en GGZ Friesland randomiseerden 122 nabestaanden 3 tot 6 maanden na de suïcide. De helft kreeg een kortdurend begeleidingstraject aangeboden bestaande uit 4 sessies bij de families thuis. De controlegroep kreeg de gebruikelijke zorg. Dertien maanden na de suïcide werd de gezondheid van beide groepen vergeleken. De groep die begeleiding had ontvangen had minder negatieve cognities dan de groep die de gebruikelijke zorg ontving. De geboden hulp leek te voorzien in een behoefte en leidde tot tevredenheid. Van de betrokken huisartsen vond 65% een gespecialiseerd hulpaanbod zinvol en bleek 90% bereid nabestaanden te verwijzen. (HvdW)

Literatuur

  • 1.De Groot MH, et al. Preventie van gecompliceerde rouw bij nabestaanden van suïcideslachtoffers door sociaal psychiatrisch verpleegkundigen in de huisartsenpraktijk. TSG 2007;85:S23.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen