Nieuws

Netwerkboek praktijkvoering

Gepubliceerd
18 mei 2022
Het Handboek praktijkvoering – Bouwstenen voor de huisartsgeneeskunde is de opvolger van de editie Praktijkvoering in de huisartsgeneeskunde uit 2011. De redactie heeft ervoor gekozen om niet zozeer een leerboek te maken, als wel een netwerkboek, waaraan experts uit verschillende vakgebieden een actuele bijdrage leveren. In de huisartsenpraktijk is ­tegenwoordig immers veel meer samenwerking vereist binnen het lokale netwerk in de wijk, gemeente en regio. De verschillende hoofdstukken vormen hierbij de bouwstenen voor de praktijkvoering, die steeds veelomvattender wordt.
0 reacties

Het is de redactie gelukt om een veelomvattend handboek samen te stellen met een diversiteit aan onderwerpen, geschreven door auteurs met verschillende achtergronden (kaderhuisartsen Beleid en Beheer, praktijkmanager, juridisch adviseur, supervisor/coach, belastingadviseur, directeur van een huisartsencoöperatie).

De laatste paragraaf van elk hoofdstuk (‘Aan de slag’) bevat prikkelende vragen voor de praktijk, die je uitdagen om te reflecteren op je eigen netwerk. Het is leuk om ze met je collega praktijkhouder eens door te spreken of als kapstok te gebruiken bij onderwijs Praktijkmanagement tijdens de huisartsopleiding. Bovendien is er een online dossier waarop actuele informatie te vinden is via de QR-code in het boek.

In de inleiding spreken de samenstellers over looplijnen door het boek, die geformuleerd kunnen worden vanuit persoonlijke omstandigheden of ontwikkelingen in de praktijk/huisartsgeneeskunde. Die looplijnen zijn echter niet gevisualiseerd in het boek, waardoor de indeling rommelig oogt. Wellicht was het overzichtelijker geweest om de hoofdstukken meer te bundelen op thema of gericht op bijvoorbeeld de startende versus meer ervaren huisarts. Sommige hoofdstukken, zoals ‘Governance in de Huisartsgeneeskunde’, zijn voor de startende huisartsen vrij abstract, terwijl dit wel een actueel thema kan zijn voor huisartsen die een actieve rol hebben binnen een zorggroep of coöperatie. Een logischer indeling zou de hoofdstukken meer recht doen.

Verder hadden onderwerpen als de rol van de huisartsengroep en dilemma’s en overwegingen bij een overnametraject, gericht op de startende en stoppende huisarts, wat ons betreft ook een plekje verdiend in dit netwerkboek.

Dit uitgebreide boek geeft veel inzicht in de complexe wereld rond de huisarts(enpraktijk). Het nodigt uit tot reflectie en kan voor zowel de startende als meer ervaren huisarts verdieping geven in de praktijkvoering. Grotere overzichtelijkheid en meer aandacht voor de perikelen rond praktijkovername hadden het boek nog completer gemaakt.

 

WAARDERING: ●●●●○

Janneke Belo, Fred Dijkers, Joost Leferink, Kees in’t Veld | Handboek praktijkvoering – Bouwstenen voor de huisartsgeneeskunde | Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2021 | 232 pagina’s | € 59,95 | ISBN: 9789036826464.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen