NHG Forum

NHG-Beleidsplan 2001-2006

Gepubliceerd
10 februari 2001

Geld voor kwaliteit

Gelukkig krijgt de financiering van de huisartsgeneeskunde de nodige aandacht. Diverse commissies van de beroepsgroep zelf, de ziektekostenverzekeraars en de overheid lichten de financieringsmogelijkheden door. Voorop staan daarbij een adequate honorering van de huisarts en de financiering van de praktijkorganisatie en de facilitaire dienstverlening.

Voor de toekomst van het vak echter zijn onderzoek, ontwikkeling en ondersteuning van kwaliteitsverbeterende veranderingen in de praktijk van even groot belang. Research and development vormen onderdeel van de bedrijfshuishouding van iedere organisatie met een visie op de toekomst, dus ook van de praktijk van de huisarts. Als voor research and development onvoldoende middelen worden vrijgemaakt, komt de continuïteit in gevaar.

Voor de huisartsgeneeskunde betekent dit dat de financiering van het kwaliteitsbeleid in de huisartspraktijk onderdeel dient te zijn van de reguliere financiering. Alleen dan is het mogelijk om in de komende jaren kwaliteitsbeleid ‘in praktijk’ te brengen.

De eerste schreden van de sectie A&O

Onder het motto ‘kwaliteit maken we samen’ ging de nieuwe NHG-sectie Advies en Ondersteuning op 1 oktober 2000 van start. De sectie heeft tot doel een effectief kwaliteitsbeleid te bevorderen door een intensieve afstemming van vraag en aanbod. Hiertoe wordt veelvuldig contact onderhouden met de districten. Het NHG maakt hiermee een omslag naar een vraaggestuurde werkwijze. De districten kunnen bij de sectie A&O terecht voor informatie, advies en ondersteuning. Anderzijds inventariseert en concretiseert A&O problemen die bij de districten leven. Aldus komt een uitwisseling tot stand over vraag en aanbod tussen de districten en het NHG. De stafleden A&O hebben een specifieke training gevolgd, toegespitst op een nadere concretisering van visie, missie en werkwijze.

Activiteiten en plannen De sectie is begonnen met de inventarisatie van knelpunten die de districten ervaren, hierin prioriteiten aan te brengen en de mogelijke rol van A&O te bekijken. Ook krijgt het landelijk thema rond de geestelijke gezondheidszorg veel aandacht. De districten weten in toenemende mate de weg naar de sectie A&O te vinden. Hun vragen lopen sterk uiteen. Er zijn verzoeken om informatie over onderdelen van de praktijkuitrusting, ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van kwaliteitsplannen en plannen voor praktijkondersteuning, begeleiding van bestuurlijke processen, coaching en begeleiding, en achtergrondinformatie over implementatiemethoden. De sectieleden zullen vooral ‘makelaar in kennis’ zijn: ze leveren adviezen, spelen vragen door naar andere NHG-secties en brengen mensen met elkaar in contact. De sectie is bezig met het inrichten van een informatiecentrum en onderhoudt een eigen onderdeel op de NHG-website (www/artsennet.nl/nhg).

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen