NHG Forum

"NHG moet zijn missie kunnen uitvoeren"

Gepubliceerd
19 december 2019
Op de Algemene Ledenvergadering van het NHG is donderdag 12 december 2019 Henriëtte van der Horst benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht. Zij volgt Bart Berden op.
0 reacties
Henriëtte van der Horst
© Margot Scheerder

Prof. dr. Henriëtte van der Horst, huisarts, hoogleraar huisartsgeneeskunde en voorzitter van de Divisie Eerstelijnszorg, Public Health en methodologie van Amsterdam UMC

Wat is je doel?

“De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het NHG zijn missie uitvoert, namelijk het bevorderen van de wetenschappelijke uitoefening van de huisartsgeneeskunde. Daarmee levert het NHG een bijdrage aan de continuïteit van ons vak en zorgt het NHG ervoor dat het huisartsenvak zich blijft ontwikkelen. Mijn eerste doel en onze eerste taak is er voor zorgen dat er een nieuwe bestuurder dan wel Raad van Bestuur komt.”

Wat zijn sterke punten van het NHG?

“Naast het ontwikkelen en uitbrengen van de standaarden en standpunten die van heel hoog niveau zijn, heeft het NHG ook een goed scholingsaanbod. Daarmee ondersteunt het NHG huisartsen bij de uitoefening van hun vak en dat vind ik een heel sterk punt. De ontwikkeling van Thuisarts.nl is een ander sterk punt. Daarmee levert het NHG een essentiële bijdrage aan het verantwoord omgaan met gezondheidsvraagstukken en biedt het NHG voor iedereen toegankelijke informatie over gezondheid en ziekte.”

Waar zie je ontwikkelingsmogelijkheden?

“De NHG-Standaarden zijn er al meer dan dertig jaar, maar er is relatief weinig veranderd in de manier waarop we ze aanbieden. Daar valt volgens mij nog veel te winnen, bijvoorbeeld op digitaal gebied. Het kan mooier en praktischer, zoals met links naar andere websites en naar documenten. Het zou ook interactiever kunnen. Overigens is het NHG hier al mee bezig. Verder vind ik de oprichting van het kenniscentrum heel waardevol, waar vragen van huisartsen gekoppeld worden aan parate kennis binnen het NHG of doorgespeeld kunnen worden naar de universitaire afdelingen huisartsgeneeskunde.”

Waar staat het NHG over vijf jaar?

“Dan is het NHG een organisatie waar mensen met veel plezier werken en die een goede bijdrage levert aan kwalitatief hoogwaardige en voor alle huisartsen beschikbare, toegankelijke en bestendige huisartsgeneeskunde, samen met andere partijen in het veld. De nieuwe bestuurder, dan wel de nieuwe Raad van Bestuur, moet capabel zijn en een duidelijke visie hebben.”

Welke rol heeft het NHG binnen het speelveld van de zorg?

“Het NHG speelt een belangrijke rol vanuit de inhoudelijke deskundigheid. Het genootschap moet een visie hebben op de gewenste en noodzakelijke ontwikkeling van de huisartsenzorg in de komende decennia. Die visie dienen we samen met andere relevante organisaties te ontwikkelen, zowel binnen de huisartsgeneeskunde als daarbuiten. De Nederlandse huisarts doet het hartstikke goed, maar het moet wel houdbaar zijn, ook over tien jaar. Het NHG moet daar samen met andere stakeholders keihard aan werken.”

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen