Nieuws

Nierfunctiebepaling in de apotheek is onnodig

Gepubliceerd
11 januari 2018
Informatie over de nierfunctie is van belang bij diverse medicijnen, maar nierfunctiebepaling in de apotheek heeft geen toegevoegde waarde. Zo leidde een nierfunctiebepaling bij patiënten die een antibioticum kregen slechts bij een klein percentage (2%) tot verandering in het voorschrift van de behandelend arts.
0 reacties
Onlangs publiceerde het Pharmaceutisch Weekblad de resultaten van een onderzoek waarin bij 351 apotheken ruim 88.000 voorschriften voor verschillende antibiotica werden geanalyseerd. De onderzoekers gingen bij patiënten ouder dan 70 jaar na of in het systeem een recente meting van de nierfunctie bekend was (maximaal 13 maanden oud) of achterhaald kon worden. In bijna 80% van de gevallen was op deze manier de nierfunctie te achterhalen. In de overige gevallen werd in de apotheek een POC-test gedaan en de nierfunctie berekend. In totaal werden bijna 2000 tests uitgevoerd. Bij 10% van de gevallen was de nierfunctie verlaagd (eGFR 30 tot 50 ml/min/1,73 m2) en bij 1% sterk verminderd (eGFR ≤ 30 ml/min/1,73 m2). Bij 2% van de gevallen was er een aanpassing van het recept noodzakelijk.
 
Informatie over de nierfunctie is niet alleen van belang bij antibiotica, maar ook bij andere medicijnen zoals NSAID’s en DOAC’s. De beslissing om deze medicamenten al dan niet voor te schrijven, en in de juiste dosering, moet de behandelaar in eerste instantie zelf nemen. De behandelend arts heeft meer contextuele informatie dan de apotheker en kan deze ook beter interpreteren. Daarnaast is de arts beter in staat om afwijkende bevindingen (zoals een licht verlaagde nierfunctie) die niet direct tot dosisaanpassingen leiden met de patiënt te bespreken, en eventueel te volgen, om onrust en medicalisering te voorkomen. De meeste HIS’en waarschuwen de huisarts of bij een geneesmiddel de nierfunctie relevant is en of er een recente meting van de nierfunctie is. Met goede afspraken in FTO-verband kan nierfunctiebepaling in de apotheek snel overbodig worden gemaakt.

Literatuur

  • 0.M Heringa, et al. Met nierfunctietest biedt apotheek een vangnet. Pharmaceutisch Weekblad PW40;06-10-2017.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen