Nieuws

Niet-aflatende kritiek op de farmaceutische industrie

Gepubliceerd
20 mei 2006

Nummer 3 van H&W 2006 blonk wederom uit in een niet-aflatende kritiek op alles en iedereen die maar enige verwantschap met pillen en/of farmaceutische industrie heeft. Met name het journaalgedeelte (p.113-6) spant daarbij (recidiverend) de kroon en wordt geheel in stijl afgesloten met een artikel over artsenbezoekers. De schrijver van het stukje gaat daarbij zelfs zo ver dat hij stelt dat hij/zij niet rouwig zou zijn als alle artsenbezoekers van het toneel zouden verdwijnen, waarvan acte!! Een zonder meer smakeloze en walgelijke opmerking, het niveau van deze schrijver genadeloos blootleggend. Ik ben zeker niet de enige huisarts die een artsenbezoek(st)er als een welkome onderbreking tijdens het spreekuur beschouwt en ik ben zeker ook niet de enige huisarts die de kwalitatief hoogwaardige, geaccrediteerde, door de farmaceutische industrie georganiseerde nascholing met enige regelmaat volgt. En ik ben zeker niet de enige huisarts die zich realiseert dat er zonder farmaceutische industrie geen nieuwe, hoogwaardige medicijnen op de markt zouden komen. Dus laat de artsenbezoekers gewoon hun werk doen en toon wat meer respect, niet alleen voor deze mensen, maar ook voor de vele collega’s die wel graag artsenbezoekers wensen te ontvangen. Het is overigens heel opvallend dat er in H&W frequent artikelen worden ‘uitgekozen’ met een teneur die haaks staat op het gebruik van pillen, of artikelen die de farmaceutische industrie niet bepaald omarmen. Deze ongenuanceerde opstelling en negatieve selectiemethodiek zijn een blad als het uwe geheel onwaardig. Het heeft er op zijn minst alle schijn van dat vele (alle?) redactieleden een bepaald milieu niet ontgroeid zijn. J.T.J. Dams

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen